Thông báo số 155/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19


Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 155/TB-VPCP.