Thông báo số 156/TB-VPCP:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh


Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông báo số 156/TB-VPCP.