Thông qua đề án tái cấu trúc Bianfishco

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bình An - Bianfishco vừa tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 với nội dung chính về tái cấu trúc toàn diện.

Đáng chú ý là đại hội đã thông qua đề án tái cấu trúc Bianfishco và bầu chọn Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và tổng giám đốc (TGĐ) mới. Theo đó, việc tái cấu trúc sẽ được triển khai làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: từ nay đến hết năm 2012 triển khai tái cấu trúc toàn diện các mặt như tái cấu trúc bộ máy, tái cấu trúc tài chính với việc thực hiện kiểm toán lại toàn bộ số liệu tài chính, tiến hành đối chiếu công nợ để xác định đúng thực trạng tài chính của DN; quyết liệt thu hồi những khoản đầu tư, công nợ, phải thu; đàm phán khoanh nợ, giãn nợ, mua lại nợ, chuyển nợ thành vốn góp đối với các chủ nợ; thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, tìm nguồn vốn rẻ; thu xếp tài chính để nhà máy quay trở lại sản xuất; thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không phù hợp; lập kế hoạch tăng vốn điều lệ. Tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc tiến hành rà soát đánh giá lại quy trình thu mua nguyên liệu, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm;... Đặc biệt ngoài thị trường nước ngoài, Công ty cũng chú trọng phát triển thị trường trong nước.

Giai đoạn 2: Xây dựng một kế hoạch trung hạn từ tháng 1/2013 – tháng 12/2015 và tầm nhìn đến 2020 với mục tiêu đưa Bianfishco trở thành Tổng công ty thủy sản hàng đầu Việt Nam và khu vực theo mô hình khép kín, bao gồm: nhà sản xuất thức ăn – nhà nuôi trồng – nhà sản xuất chế biến – nhà xuất khẩu; từ mặt hàng chủ lực là cá tra sẽ phát triển mở rộng thêm các sản phẩm thủy sản khác, hướng tới sau 3 - 5 năm niêm yết trên TTCK quốc tế tạo tính minh bạch đáp ứng quyền lợi tối đa cho các cổ đông.

Theo các chuyên gia kinh tế, sau hai tháng kể từ tháng 8/2012, khi SHB chính thức trở thành cổ đông lớn của Bianfishco, Bianfishco đã và đang có những chuyển biến tích cực và trở lại hoạt động bình thường với công suất 2 container/ngày. Các khoản công nợ được thu xếp thỏa đáng với các chủ nợ; đặc biệt 50% các khoản nợ những người nông dân cung cấp nguyên liệu đã được thanh toán. Bên cạnh đó, với tiềm lực của SHB và một kế hoạch tái cấu trúc chi tiết và hợp lý ở các giai đoạn, có thể hy vọng một Bianfishco “Bình mới, rượu mới”, một chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, vấn đề được dư luận rất quan tâm là tình hình tài chính thiếu minh bạch của Bianfishco. Theo báo cáo của TGĐ Trần Văn Trí, từ khi đưa vào hoạt động đến nay Công ty chưa chia lãi cho cổ đông lần nào. Ông Trí thừa nhận HĐQT trước đây yếu kém, kinh doanh lỗ nhưng lại báo với cổ đông là có lãi, thực chất là lãi giả. Tại đại hội lần này, ông Trí thay mặt những người tiền nhiệm chính thức công bố tổng tài sản của Bianfishco giảm từ 1.800 tỉ đồng trong năm 2011 xuống còn hơn 1.000 tỉ đồng vào thời điểm hiện tại.

Với hai giai đoạn tái cấu trúc nêu trên, nhiều chuyên gia đánh giá hợp lý, nhất là những vấn đề trọng tâm của giai đoạn 1. Tuy nhiên họ cũng e ngại về mặt thời gian khi mà từ giờ đến cuối năm chỉ còn hơn hai tháng và trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Riêng giai đoạn 2 thì các chuyên gia khẳng định muốn tiến hành hay thực hiện được phải trông chờ vào tính hiệu quả của việc tái cấu trúc giai đoạn 1.