Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

Thông quan nhanh cho các lô hàng không phải khẩu trang y tế


Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn và các loại khẩu trang khác, không phải là khẩu trang y tế của nhiều doanh nghiệp, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị hải quan khẩn trương triển khai theo đúng yêu cầu hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn và các loại khẩu trang khác, không phải là khẩu trang y tế sẽ được thông quan nhanh.
Khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn và các loại khẩu trang khác, không phải là khẩu trang y tế sẽ được thông quan nhanh.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan gồm: Công văn 1431/TCHQ-GSQL ngày 9/3/2020; và Công văn số 2012/TCHQ-GSQL ngày 27/3/2020 hướng dẫn việc xuất khẩu khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn và các loại khẩu trang khác. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc tập trung đánh giá rủi ro và chỉ lựa chọn các lô hàng nghi vấn để kiểm tra thực tế hàng hóa, đặc biệt các lô hàng do nhà xuất khẩu không phải là nhà sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan quan sát trực tiếp hàng hóa nếu không đủ các dấu hiệu theo tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN8389-2010 thì thực hiện thông quan.

Trường hợp quan sát thấy có dấu hiệu theo tiêu chuẩn nhưng khai báo là khẩu trang khác (không phải khẩu trang y tế) thì lấy mẫu giám định tại Viện Trang thiết bị và Công trình y tế hoặc các tổ chức giám định đáp ứng đủ điều kiện giám định khẩu trang y tế theo quy định.

Đối với các nhóm khẩu trang y tế được phép xuất khẩu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lưu ý các đơn vị hải quan lưu ý nhóm doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất phải có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 01/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Hợp đồng gia công phải được thông báo với cơ quan hải quan trước ngày 01/3/2020.