Thông tư quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước


Thông tư số 03/2020/TT-NHNN quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2020/TT-NHNN.