Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014

Theo dangcongsan.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 1 năm 2015 ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2014
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Trong đó, thu nội địa ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% dự toán, cao hơn yêu cầu tiến độ thu bình quân 1 tháng theo dự toán (khoảng 8,3%), tăng 10,9% so với tháng 1/2014. Riêng thu nội địa trừ đất ước đạt 58,6 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Hầu hết các khoản thu từ các hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu từ kinh tế quốc doanh đạt 9,3% dự toán, tăng 18% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,2% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 11,2% dự toán, tăng 6,8% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, cũng có một số khoản thu chưa đạt yêu cầu theo tiến độ dự toán, chủ yếu là các khoản thu nhỏ, số thu không ổn định hoặc chưa đến kỳ kê khai nộp ngân sách (như: thu phí, lệ phí đạt 6,3%; thuế bảo vệ môi trường đạt 7,7%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 3,8%; thu tại xã đạt 6,9%...).

Theo Bộ Tài chính, đạt được kết quả nêu trên chủ yếu do kinh tế những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đạt kết quả khả quan, tạo thêm nguồn thu cho NSNN (như: Thuế TNDN của Tập đoàn Bưu chính viễn thông quân đội nộp NSNN tháng 1/2015 ước 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so cùng kỳ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ước 343 tỷ đồng, tăng 50%; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ước 150 tỷ đồng, tăng 5%...).

Trong khi đó, thu từ dầu thô, ước đạt 7 nghìn tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán, giảm 12,6% so cùng kỳ năm 2014. Giá dầu thô trên thị trường thế giới từ giữa tháng 12/2014 đến nay vẫn tiếp tục xu hướng giảm, song bước đầu đã có dấu hiệu ổn định hơn, mức giá hiện dao động trong khoảng 45- 48 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu thô của Việt Nam trong kỳ bình quân đạt khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 1,22 triệu tấn, bằng 8,3% kế hoạch.

Trong tháng đầu năm, bám sát diễn biến giá thị trường thế giới, trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở, trong tháng 1/2015 Liên Bộ Công thương - Tài chính đã 2 lần điều hành kinh doanh xăng dầu (ngày 6/1/2015 và ngày 21/1/2015), theo đó giá xăng đã giảm 2.210 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.820 đồng/lít, dầu hoả giảm 1.790 đồng/lít so với cuối năm 2014; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá 800 đồng/lít,kg đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

Ngoài ra, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2014 (tổng số thu ước đạt 20 nghìn tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8 nghìn tỷ đồng). Trong tháng 1/2015, giá trị xuất nhập khẩu ước xấp xỉ tháng 12/2014, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng xuất nhập khẩu có đóng góp số thu lớn cho NSNN giảm, đã tác động đến số thu NSNN trong kỳ, như: trị giá kim ngạch dầu thô xuất khẩu giảm 36,5%; xăng dầu nhập khẩu giảm 48,2%...

Như vậy, tiếp tục đà phát triển thuận lợi trong những tháng cuối năm 2014, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 1/2015 nhìn chung vẫn duy trì được tiến độ khả quan. Riêng về số thu từ dầu thô giảm do giá dầu tiếp tục giảm trên 20% so với cuối năm 2014.

Trước diễn biến giá dầu giảm mạnh, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN, quyết liệt chống thất thu và xử lý nợ đọng; điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu hỏa từ 26-27% lên 35%; nhiên liệu diesel, dầu mazut từ 24-26% lên 30%; tăng cường kiểm tra, rà soát chi phí đầu ra của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp tăng giá bán, tăng chi phí sản xuất - kinh doanh không hợp lý, không đúng quy định, qua đó truy thu vào NSNN./.