Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp: Thu ngân sách chịu tác động không thuận của nền kinh tế

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Trả lời phỏng vấn của báo giới, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp cho biết, để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2013 là một nhiệm vụ rất nặng nề. Ngành Tài chính đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiều giải pháp.

PV: Thứ trưởng có thể cho biết nguyên nhân vì sao thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ một số năm gần đây?

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp: Thu ngân sách chịu tác động không thuận của nền kinh tế - Ảnh 1
Thứ trưởng thường trực
Nguyễn Công Nghiệp

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp: Qua tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm cho thấy thu NSNN khó khăn, cả lĩnh vực thu nội địa và thu xuất nhập khẩu đều đạt thấp so với dự toán (để đạt dự toán, số thu 4 tháng từ 2 lĩnh vực này phải đạt 33-35% dự toán; song thực tế chỉ đạt tương ứng ở mức 30,1% và 23,7%).

Nguyên nhân chủ yếu do tác động không thuận lợi của nền kinh tế, GDP tăng trưởng thấp hơn so với mục tiêu đề ra (quý I chỉ tăng 4,89% so với mục tiêu 5,5%); tăng trưởng khu vực nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn; mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ chậm do sức mua thấp; hàng tồn kho còn lớn; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước; thị trường bất động sản chưa phục hồi…; kết hợp với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, làm giảm nguồn thu ngân sách.

Trong điều kiện thu ngân sách gặp khó khăn, công tác quản lý chi được Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Để thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tránh tăng chi không cần thiết, Thứ trưởng có thể cho biết Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành chi NSNN năm 2013 như thế nào?

Ngay từ khâu xây dựng dự toán NSNN năm 2013, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý chi NSNN theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình điều hành, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước và cấp dưới tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, thực hiện tốt các giải pháp điều hành chi NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2013.

Trước tình hình cân đối thu, chi ngân sách khó khăn trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã báo cáo và tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10/5/2013, trong đó đề ra một số biện pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013 như: Thực hiện cắt giảm dự toán chi, thu hồi để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định; thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 8 tháng cuối năm, trên cơ sở thực hiện cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán...

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính chủ trương tiếp tục tăng cường công tác quản lý chi NSNN, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi đảm bảo đúng chính sách, chế độ. Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu NSNN; theo dõi chặt chẽ tình hình biến động tồn quỹ ngân sách các cấp, điều hành đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của NSNN và Kho bạc Nhà nước.

Trong thời gian tới, đâu là những định hướng ưu tiên của Bộ Tài chính trong chỉ đạo điều hành thu ngân sách để vừa hoàn thành dự toán đã được Quốc hội quyết định, vừa thực hiện tốt các giải pháp giãn, giảm thuế cho DN, thưa Thứ trưởng?

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2013 là một nhiệm vụ rất nặng nề. Ngành Tài chính đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, tập trung vào các nhiệm vụ:

Một là, tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, hỗ trợ phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; tăng cường công tác quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề cho việc hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013

Hai là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu theo hướng vừa khuyến khích đầu tư, sản xuất- kinh doanh trong nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa động viên hợp lý nguồn thu. Tiếp tục rà soát điều chỉnh thuế suất thuế XK, thuế NK phù hợp diễn biến thị trường, cam kết hội nhập và yêu cầu quản lý, điều hành nền kinh tế; tăng cường quản lý chặt chẽ về giá và khối lượng đối với một số mặt hàng khoáng sản xuất khẩu.

Ba là, thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và khoản thu NSNN cho một số đối tượng DN, hộ kinh doanh và cá nhân theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo đúng chính sách, chế độ, công khai, minh bạch. Đối với các chính sách giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp, Giá trị gia tăng, trường hợp được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, thì hướng dẫn để triển khai thực hiện kịp thời. 

Bốn là, tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu NSNN năm 2013. Ngành Thuế, Hải quan đã và đang tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác thu; thực hiện rà soát để nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kết hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế.

Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Bên cạnh việc kiểm soát chi chặt chẽ, việc đẩy nhanh vốn cho đầu tư phát triển, ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm và chương trình mục tiêu quốc gia cũng được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp cho biết: “Các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Nhờ vậy, 4 tháng đầu năm 2013 tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển, cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ đạt khá hơn so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân ước đạt 27,2% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 14%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 31% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 5%). Trong thời gian tới, cần tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Để làm được điều này, bên cạnh trách nhiệm của ngành Tài chính, cũng cần có sự phối hợp, cộng tác và chủ động tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là trong khâu giải phóng mặt bằng và xử lý các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư”.