Thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế


(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 3743 gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế.

Đây là văn bản trả lời của Tổng cục Thuế sau khi nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế về việc thực hiện thủ tục miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Xem nội dung văn bản trả lời:


Thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế - Ảnh 1