Thủ tục nhận thay lương hưu cho người ở nước ngoài

Theo Chinhphu.vn

(Tài chính) Mẹ của bà Từ Thị Thu Hoài (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) là cán bộ về hưu đang hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chi trả. Tháng 6/2013, mẹ của bà sang Hàn Quốc. Trước khi mẹ bà ra nước ngoài, gia đình không nhận được thông báo về việc thực hiện chi trả lương hưu qua bưu điện.

Dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống Bưu điện đang được mở rộng tới 63/63 tỉnh. Nguồn: internet
Dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua hệ thống Bưu điện đang được mở rộng tới 63/63 tỉnh. Nguồn: internet

Khi chuyển sang phương thức chi trả này, nhân viên bưu điện yêu cầu bà Hoài phải có giấy ủy quyền của mẹ bà do chính quyền xã xác nhận hoặc giấy ủy quyền có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên thủ tục làm giấy ủy quyền tại Hàn Quốc phức tạp và chi phí cao. Hiện nay bà Hoài không thể nhận lương hưu thay mẹ. Bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc này.

Vấn đề bà Hoài phản ánh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Theo điểm c, d khoản 11 Điều 14 quy định về quản lý chi trả các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trường hợp người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt đang cư trú ở Việt Nam không trực tiếp nhận tiền, người hưởng lập một bản Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú để ủy quyền cho người khác lĩnh thay. Thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 6 tháng.

Trường hợp người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú ở nước ngoài không trực tiếp đến nhận tiền, muốn nhận tiền chế độ BHXH lập một bản Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) cho thân nhân tại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước người hưởng đang cư trú xác nhận đang cư trú hợp pháp ở nước sở tại. Thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là một năm.

Thực hiện Công văn số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt thông qua bưu điện thay vì thông qua đại diện chi trả một số xã, phường của TP. Vinh bắt đầu từ ngày 1/4/2014.

Đối chiếu phản ánh của bà Hoài với những nội dung nêu trên, khi bưu điện thực hiện chi trả, một mặt do Giấy lĩnh thay lương hưu do mẹ của bà Hoài ủy quyền cho bà đã quá 6 tháng, mặt khác, mẹ của bà lại đang cư trú ở Hàn Quốc nên việc nhân viên bưu điện từ chối, không cho bà nhận thay lương hưu của mẹ bà và hướng dẫn bà có được ủy quyền là đúng quy định.

Trong trường hợp này, để được lĩnh thay lương hưu của mẹ, mẹ của bà Hoài chỉ cần lập một Giấy lĩnh thay (mẫu số 18-CBH) cho bà do Đại sứ quán Việt Nam (hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam) ở Hàn Quốc xác nhận đang cư trú hợp pháp ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, căn cứ danh sách chi trả lương hưu hàng tháng, đến nay, mẹ của bà Hoài đã 5 tháng liên tục chưa nhận lương hưu (từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014). Theo quy định, trường hợp 6 tháng liên tục không nhận tiền; để tiếp tục nhận và nhận thay lương hưu, mẹ của bà Hoài phải lập thêm một Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam (hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam) ở Hàn Quốc về việc không xuất cảnh trái phép và đang cư trú hợp pháp ở Hàn Quốc, nộp BHXH TP. Vinh.