Thủ tục nhập khẩu khí qua đường ống chuyên dụng

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn 13320/BTC-TCHQ yêu cầu các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, nhập khẩu ( XK, NK) phải lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí để xác định tổng lượng khí XK, NK nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan trong việc làm thủ tục NK khí hydrogen và nitrogen qua đường ống dẫn chuyên dụng,

 Thủ tục nhập khẩu khí qua đường ống chuyên dụng
Ảnh minh họa. Nguồn: nternet

Theo đó,  Bộ Tài chính nêu rõ yêu cầu về vị trí lắp đặt đồng hồ xác định lượng khí XK, NK. Cụ thể, đồng hồ đo lượng khí XK lắp đặt tại điểm đầu của đường ống dẫn cung cấp khí; đồng hồ đo lượng khí NK lắp đặt tại điểm đầu của đường ống dẫn khí.

Ngoài ra, căn cứ để DN XK khi thực hiện việc thanh khoản khí XK và khí NK là định mức dung sai áp suất nén khí do DN XK khí xây dựng; định mức dung sai đồng hồ; tờ khai XK; tờ khai NK; biên bản xác nhận chỉ số đồng hồ của DN XK khí và DN NK khí. Đối với trường hợp lượng khí XK chưa phù hợp với tổng lượng khí NK của DN NK trên cùng một đường ống, Bộ Tài chính cho phép DN XK khí được khai bổ sung.

Cơ quan Hải quan chỉ yêu cầu giám định trong trường hợp có cơ sở nghi vấn hoặc hàng hóa được hệ thống quản lý rủi ro phân luồng Đỏ, cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra giám định. Thương nhân giám định độc lập do cơ quan Hải quan và DN thống nhất chỉ định. Trường hợp không thống nhất, cơ quan Hải quan sẽ chỉ định thương nhân giám định độc lập.