Thủ tục thay đổi thông tin hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (*)

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Xin được hỏi thủ tục để thay đổi thông tin trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) nếu thông tin này không thống nhất với thông tin trong giấy khai sinh? Lê Văn Thọ, Nam Định

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhưng thông tin trong hồ sơ không thống nhất với thông tin trong giấy khai sinh được yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất.

Những thông tin điều chỉnh là thông tin không thống nhất các thông tin ghi trong giấy khai sinh của người hưởng BHXH hàng tháng về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính... ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng. Các thông tin đã được điều chỉnh thống nhất không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết.

Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ gồm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01-ĐCBT ban hành kèm theo Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 4/9/2014 của BHXH Việt Nam) do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên, giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Người đang hưởng BHXH hàng tháng nộp một bản đơn đề nghị cho BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đang hưởng BHXH hàng tháng và giấy khai sinh (bản photocopy và xuất trình kèm bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu hoặc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực).

Thời hạn giải quyết: BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ do BHXH huyện chuyển đến. Căn cứ hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng do BHXH tỉnh đang quản lý chi trả, đối chiếu hồ sơ của người nộp đơn, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, BHXH tỉnh, thành phố ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, đồng thời điều chỉnh thông tin về nhân thân tại các biểu mẫu có liên quan.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định hoặc không đảm bảo căn cứ pháp lý thì BHXH tỉnh, thành phố có văn bản trả lời người hưởng BHXH hàng tháng, nêu rõ lý do không tiếp nhận, chuyển BHXH huyện để giao cho người hưởng BHXH hàng tháng.

(*) Tiêu đề do Financeplus đặt.