Thu về 20 tỷ đồng tiền phạt vi phạm chứng khoán

Theo TTVN

Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm và đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án này.

Thu về 20 tỷ đồng tiền phạt vi phạm chứng khoán

Trong văn bản trả lời Quốc hội, Bộ Tài chính đã báo cáo việc triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

Theo đó, Bộ Tài chính đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm và đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án này; đồng thời đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2011 – 2020 để tái cơ cấu thị trường trái phiếu, dự kiến ban hành trong năm 2012.

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố, trong 9 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức 50 đoàn thanh tra, kiểm tra, gồm 22 đoàn thanh tra, kiểm tra công ty chứng khoán; 02 đoàn thanh tra công ty đại chúng; 05 đoàn kiểm tra giao dịch về thao túng giá chứng khoán;17 đoàn kiểm tra các công ty quản lý quỹ; 01 đoàn kiểm tra Ngân hàng giám sát; 02 đoàn thanh tra công ty đại chúng; 01 đoàn kiểm tra công ty kiểm toán.

UBCKNN đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cụ thể trong năm 2011 và 9 tháng năm 2012 đã xử phạt 291 trường hợp với số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Trong khi đó theo số liệu UBCKNN công bố trong năm 2011, xử phạt vi phạm chứng khoán chỉ 9,5 tỷ đồng, như vậy, số tiền xử phạt trong 9 tháng đầu năm 2012 đã vượt cả năm 2011.

Các trường hợp xử phạt cụ thể được Bộ Tài chính “nêu tên” có trường hợp của CTCP Chứng khoán Đại Nam cho khách hàng vay chứng khoán “bán khống”, CTCP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cho khách hàng mượn chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khác để bán.

Đối với cá nhân vi phạm UBCKNN cho biết ngoài việc xử phạt bằng tiền đã rút vĩnh viễn giấy phép hành nghề của nhân viên sai phạm. Đối với CTCK vi phạm nghiêm trọng, UBCKNN ngoài việc phạt hành chính, đình chỉ lưu ký và thanh toán bù trừ để bảo vệ quyền lợi khách hàng, còn đưa CTCK vào diện kiểm soát đặc biệt, chuyển tài liệu cho công an xem xét xử lý….

UBCKNN tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/3/2009 ký giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2010/NĐ-CP theo hướng bổ sung thêm các hành vi vi phạm mới phát sinh trong lĩnh vực chứng khoán; nâng mức xử phạt bằng tiền và bổ sung thêm các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ, thu hồi giấy phép để tăng tính răn đe…