Thuế nhập khẩu mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset

PV.

(Tài chính) Ngày 30/ 5/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấnđã kí công văn số 6906/BTC-TCHQ giải đáp về kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu và việc truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset.

Theo đó, Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 32/HHIVN ngày 9/11/2012 và công văn số 18/HHIVN ngày 20/8/2012 của Hiệp hội In Việt Nam kiến nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu và việc truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: "Đối với các  trường hợp đã thực hiện áp dụng mức thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng là mặt hàng mới, dễ lẫn, phức tạp, khó phân loại hoặc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, thì Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế đối với mặt hàng đó phù hợp với yêu cầu bảo hộ sản xuất có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn, khuyến khích đầu tư, sản xuất trong nước và bảo đảm bình ổn thị trường, tránh gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh";

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ Tài chính thì mô tả tên nhóm 37.01 và 84.42:

Nhóm 37.01: Các tấm dùng chụp ảnh và phim chụp ảnh dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói

Nhóm 84.42: Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm bản in, bát chữ, trục lăn và các bộ phận in ấn khác; mẫu ký tự in, bản in, bát chữ, trục lăn và các bộ phận in khác; khối, tấm, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, đã được làm nổi hạt hoặc đã được đánh bóng);

Căn cứ sáu quy tắc phân loại hàng hóa theo HS;

Việc phân loại mặt hàng tấm nhôm đã được làm phẳng bề mặt, nổi vân hạt, dùng trong công nghệ in offset có tính chất phức tạp, khó phân loại, phải căn cứ Chú giải chi tiết nhưng Chú giải chi tiết HS chưa được ban hành chính thức, chỉ mang tính chất tham khảo trong quá trình xem xét phân loại hàng hóa; Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả số 5953/TCHQ-PTPLMB ngày 20/11/2003 vào mã số 8442.50.90, thông báo cho các đơn vị để thực hiện.

Để không gây xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính giao Các Cục Hải quan tỉnh,thành phố kiểm tra xác định cụ thể hồ sơ do doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng tấm nhôm đã được làm phẳng bề mặt, nổi vân hạt, dùng trong công nghệ in offset, nếu trước ngày 20/6/2011 (ngày Tổng cục Hải quan có công văn số 2936/TCHQ-TXNK), các doanh nghiệp đã kê khai phân loại theo mã số 2936/TCHQ-TXNK), các doanh nghiệp đã kê khai phân loại theo mã số thuộc nhóm 84.42 và đã được cơ quan hải quan đồng ý, doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, thì không xử lý lại.