Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ về mức 23%

Nhật Minh (VnExpress)

Thuế suất này giảm 2% so với hiện hành và dự kiến áp dụng từ năm 2014, theo dự thảo Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính công bố hôm 11/12/2012.

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ về mức 23%
Lộ trình giảm thuế được đại diện Chính phủ cam kết tại Diễn đàn doanh nghiệp 2012
Dự luật được Bộ Tài chính công bố để lấy ý kiến rộng rãi, song song với quá trình trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Nội dung sửa đổi quan trọng được các doanh nghiệp chờ đợi thuế suất và hạn mức dành cho quảng cáo, chi hoa hồng, môi giới.

Như nhiều lần các cơ quan Chính phủ đánh tiếng trước đó, dự thảo giảm thuế phổ biến cho các doanh nghiệp từ mức 25% hiện hành xuống 23%. Theo cơ quan soạn thảo, việc giảm thuế nêu trên là phù hợp với xu hướng chung của các nước trong khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư. Sau khi giảm xuống mức 23%, thuế suất tại Việt Nam sẽ có tính cạnh tranh so với các nền kinh tế khác (ngang bằng Thái Lan, thấp hơn Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines…). Tuy nhiên, điều chỉnh này sẽ làm giảm thu ngân sách trong năm đầu áp dụng (dự kiến là 2014) khoảng 12.000 tỷ đồng, chưa kể các biện pháp ưu đãi khác.

Cùng với việc giảm thuế suất chung, thuế đánh vào khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hạ ngay xuống mức 20%. Tiêu chí để xác định đối tượng này là sử dụng dưới 200 lao động và doanh thu hàng năm không quá 20 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng công bố một số đối tượng doanh nghiệp, ngành nghề được hưởng thuế suất ưu đãi khác (10% - 20%) như giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân…

Song song với các giải pháp ưu đãi nêu trên, dự thảo Luật sửa đổi Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều quy định nhằm quản lý chặt và hợp lý hơn các khoản thu – chi của doanh nghiệp. Chẳng hạn trong số các thu nhập tính thuế, cơ quan soạn thảo đề nghị bổ sung các khoản như chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển nhượng dự án, quyền tham gia dự án, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản… nhưng cho phép loại bỏ nguồn thu từ hoàn nhập dự phòng ra khỏi nhóm này.

Tương tự với việc kinh doanh bất động sản, để giải quyết khó khăn trong giai đoạn thị trường diễn biến xấu, Bộ Tài chính dự kiến cho phép doanh nghiệp được bù trừ lỗ lãi với các hoạt động khác như chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự án, quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Trong trường hợp lãi từ các hoạt động này không bù cho lỗ kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được lấy lãi hoạt động sản xuất kinh doanh để cân đối. Ngược lại, trong những năm thị trường địa ốc có lãi, các khoản thu nhập này sẽ được tách riêng để tính thuế suất phù hợp.

Về khoản chi quảng cáo tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới… vốn được coi là khoản được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, nhiều ý kiến hiện cho rằng việc quy định không quá 10% tổng số chi được trừ như hiện nay là quá thấp, không phù hợp với thực tế. Do vậy, Bộ Tài chính dự kiến sẽ nâng đồng loạt lên mức 15% (hiện mức này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp thành lập mới trong 3 năm đầu). Tương tự, dự thảo cũng đề xuất mở rộng một số đối tượng được nhận chi tài trợ từ doanh nghiệp để khuyến khích hoạt động này.

Một điểm khá quan trọng khác cũng được cơ quan soạn thảo đưa vào văn bản lần này là quy định về vốn mỏng của doanh nghiệp. Theo đó, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay. Hiện tượng này khiến tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu quá cao, gây mất an toàn tài chính cũng như thất thoát cho ngân sách do một lượng lớn lợi nhuận phải dành để trả lãi.

Để khắc phục, Bộ Tài chính dự kiến nếu tỷ lệ nêu trên vượt quá 4 lần thì tiền trả lãi sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập (riêng các tổ chức tín dụng, ngân hàng thì tỷ lệ này không được quá 10 lần). Tuy nhiên, để các doanh nghiệp có thời gian thích nghi, quy định này sẽ áp dụng sau luật khoảng 2 năm (dự kiến từ năm 2016).

Một số lĩnh vực, ngành nghề dự kiến được ưu đãi thuế

STT Ngành nghề / Lĩnh vực Thuế suất
1 Tổ chức tín dụng là hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô 20%
2 Dự án đầu tư xây nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua 10%
3 Thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo) của cơ quan báo chí 10%
4 Xuất bản 10%
5. Doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường 10%