Tập đoàn Bảo Việt:

Tiên phong thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững

PV.

Tiếp nối thành công đối với Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững, được ghi nhận bằng các giải thưởng cao trong nước và quốc tế trong suốt những năm qua, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 với nhiều điểm nhấn.

Tập đoàn Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững 2015. Nguồn: baoviet.com.vn
Tập đoàn Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững 2015. Nguồn: baoviet.com.vn

Điểm đột phá trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt

Công ty PwC Việt Nam vừa phát hành thư kiểm toán, hoàn thành việc đảm bảo đối với các chỉ tiêu phi tài chính đối với Báo cáo Phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt. Điều này đánh dấu sự thành công, mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt truyền tải những thông tin chiều sâu về các hoạt động phi tài chính - những đầu tư của Bảo Việt cho nguồn nhân lực, cộng đồng và môi trường.

Thông điệp “Lan tỏa giá trị”: Tập đoàn Bảo Việt lựa chọn thông điệp Lan tỏa giá trị cho Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 nhằm kêu gọi các doanh nghiệp cùng hành động, chung tay vì mục tiêu chung của quốc gia. Việc xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng bao gồm các cá nhân và tổ chức. Mỗi người đều giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu này. Bảo Việt muốn gửi gắm thông điệp rằng cộng đồng hãy cũng nhau lan tỏa những giá trị của niềm tin về một thế giới tốt đẹp hơn, của tinh thần quyết tâm hành động để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam, vì cuộc sống khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và thế hệ tương lai.

Thực hiện đảm bảo bởi bên thứ ba đối với Báo cáo Phát triển bền vững - nỗ lực trong việc minh bạch hóa thông tin:Điểm nổi bật của Báo cáo Phát triển bền vững 2015 của Tập đoàn Bảo Việt là việc thực hiện đảm bảo của bên thứ ba đối với các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu được lựa chọn đảm bảo nằm trong các lĩnh vực trọng yếu mà Tập đoàn Bảo Việt ưu tiên thực hiện trong năm 2015, đó là trách nhiệm của nhà cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động cộng đồng, đóng góp gián tiếp về kinh tế và các kiểm soát về tiêu thụ năng lượng.

Xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc:Bảo Việt đã lựa chọn 6/17 mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2016-2020. Các mục tiêu lựa chọn bao gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả và dài hạn; tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động; xoá nghèo dưới mọi hình thức, ở mọi nơi; đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi lứa tuổi; đảm bảo giáo dục chất lượng một cách công bằng và có hiệu quả, đồng thời nâng cao cơ hội học tập cho tất cả mọi người; đảm bảo các hình mẫu sản xuất và tiêu dùng bền vững; và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đầu tư chiều sâu thông tin:Với mục tiêu cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng, Bảo Việt đã đầu tư sâu hơn về chất lượng thông tin với những dẫn chứng và minh họa cụ thể về các hoạt động điển hình mà Bảo Việt đã triển khai trong năm 2015. Bên cạnh việc bám sát các hướng dẫn theo tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến toàn cầu GRI - phiên bản G4 dành cho ngành tài chính, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2015 đã mô tả chi tiết về quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu dựa trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tham vấn từ các bên liên quan.

Từ báo cáo tới hành động:Theo quan điểm của Tập đoàn Bảo Việt, báo cáo là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm. Chính vì thế, trong năm 2015, Bảo Việt đã cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển bền vững thành những việc làm cụ thể: gắn kết chặt chẽ các yếu tố Quản trị - xã hội và môi trường (ESG) trong chuỗi giá trị thông qua việc đánh giá và lựa chọn các nhà thầu có cam kết về môi trường, xã hội; bổ sung yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án. Tập đoàn cũng xây dựng các điều khoản, quy định riêng về trách nhiệm với môi trường và xã hội trong Bộ Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; ra mắt Sổ tay văn hóa Bảo Việt nhằm kết nối người lao động và phát huy giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Với vai trò là người tiên phong, đi đầu trong thực hành báo cáo và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, Bảo Việt đã nhiều lần đồng hành và đóng góp tích cực trong các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm theo các chương trình của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD). Bảo Việt cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được cấp chứng chỉ của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) về thực hành Báo cáo Phát triển bền vững.

Tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế

Báo cáo Tích hợp là báo cáo cho phép tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội giúp đưa ra cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp. Với Báo cáo Tích hợp, doanh nghiệp sử dụng như một công cụ gắn kết và trao đổi với các bên liên quan một cách rõ ràng về chiến lược, kế hoạch và cách thức sử dụng nguồn lực và tạo ra các giá trị.

Mặc dù khái niệm và khuôn khổ báo cáo tích hợp theo chuẩn mực quốc tế IIRC đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, IFC và ACCA giới thiệu trong thời gian gần đây hướng đến đối tượng là các công ty niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán, song việc triển khai áp dụng báo cáo tích hợp trong thực tiễn tại Việt Nam hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với các nước trên thế giới và khu vực ASEAN.

Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai Báo cáo Tích hợp nhằm không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp và các bên liên quan, thể hiện vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, minh bạch thông tin, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Thông điệp “Đầu tư chiều sâu kiến tạo giá trị bền vững”:Trong hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển tại Việt Nam, với sứ mệnh bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng, Tập đoàn Bảo Việt mong muốn kiến tạo nên những giá trị bền vững trong dài hạn cho các bên liên quan. Tập đoàn Bảo Việt đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để đầu tư chiều sâu trên toàn hệ thống với trọng tâm là tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin để tạo bứt phá trên mọi mặt hoạt động.

Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt không chỉ báo cáo về thành tích trong quá khứ mà là cách nhìn, cách tư duy của doanh nghiệp về cách thức tạo ra giá trị trong tương lai:Thông qua việc thực hiện Báo cáo Tích hợp, Bảo Việt mong muốn cung cấp thông tin giúp nhà đầu tư hiểu được cách thức tạo ra giá trị của doanh nghiệp theo thời gian thông qua việc sử dụng các nguồn lực đầu vào bao gồm nguồn lực tài chính và phi tài chính, qua quá trình vận hành của doanh nghiệp để tạo nên những giá trị đầu ra gồm sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp cũng như các ảnh hưởng đến môi trường, xã hội. Trong khi báo cáo thường niên truyền thống của các doanh nghiệp phần lớn tập trung vào các hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại thì báo cáo tích hợp là cách nhìn, tư duy của doanh nghiệp về cách thức tạo ra giá trị lớn hơn trong tương lai - điều mà nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi tiến hành rót vốn cho doanh nghiệp.

Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thông tin: Là doanh nghiệp nhiều năm liền được ghi nhận trong Top dẫn đầu về các giải thưởng Báo cáo thường niên trong nước và quốc tế, Bảo Việt luôn xác định việc nâng cao chất lượng và độ tin cậy của thông tin trong các báo cáo là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng. Báo cáo Tích hợp 2015 của Bảo Việt được lập trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực, thông lệ tại Việt Nam và quốc tế như: Chuẩn mực lập Báo cáo tích hợp IIRC, Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN; Đảm bảo của bên thứ ba, bao gồm đảm bảo của PWC với Báo cáo Phát triển bền vững, đảm bảo của Công ty TNHH E&Y với báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực VAS và theo chuẩn mực IFRS. Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phát hành báo cáo - kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư

Tiện lợi và dễ tiếp cận chính là yếu tố giúp Bảo Việt quyết định phát triển hệ thống báo cáo áp dụng công nghệ thông tin. Với thiết kế hài hòa được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với mọi thiết bị trên nền tảng kỹ thuật số, Bảo Việt tin rằng Báo cáo Tích hợp 2015 và Báo cáo Phát triển bền vững 2015 có thể được tiếp cận nhanh chóng, tiện lợi đối với các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng, những thành viên quan tâm tới Bảo Việt để có một bức tranh tổng quát nhất, dễ hiểu nhất về doanh nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài.

Báo cáo Phát triển bền vững và Báo cáo Tích hợp năm 2015 của Tập đoàn Bảo Việt được xuất bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng báo cáo trên nền tảng kỹ thuật số nhằm giảm thiểu số lượng báo cáo bản in. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong hai báo cáo trên nền tảng kỹ thuật số giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như các cổ đông có thể dễ dàng đọc, tìm hiểu, cập nhật và lưu trữ thông tin về BVH.