Gỡ vướng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và tuân thủ chính sách pháp luật thuế

Gỡ vướng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và tuân thủ chính sách pháp luật thuế

Ngày 24/8, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Hội nghị đối thoại để giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính về thuế và hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn

Tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT đối với tất cả các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh.
Ghi nhận, đo lường sự suy giảm giá trị tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam

Ghi nhận, đo lường sự suy giảm giá trị tài sản tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IAS 36 – Suy giảm giá trị tài sản được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) năm 1998 có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Trong khi đó, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) chưa có quy định liên quan đến vấn đề này cũng như chưa có quy định cụ thể và thống nhất quản lý, trình bày trên báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp. Bài viết này đề cập một số nội dung của IAS 36 phản ánh, ghi nhận suy giảm giá trị của tài sản trên báo cáo tài chính để doanh nghiệp hiểu rõ tính ứng dụng của nó.
Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Vướng mắc và đề xuất giải pháp

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Vướng mắc và đề xuất giải pháp

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã được áp dụng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trong xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài tiến trình hội nhập và áp dụng Chuẩn mực chung về IFRS. Bài viết nghiên cứu những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong áp dụng IFRS tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam áp dụng hiệu quả IFRS trong thời gian tới.
Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế  ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở các nước và lộ trình thực hiện tại Việt Nam

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) giúp cho thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp minh bạch và có độ tin cậy cao, tăng khả năng so sánh trên phạm vi toàn cầu và là cơ sở để nhà đầu tư trong và ngoài nước đưa ra các quyết định kinh doanh.
Chuẩn bị tốt cho việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Chuẩn bị tốt cho việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, quy định mới nhất tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử vừa được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 nêu rõ, từ ngày 1/7/2022 sẽ chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy tiếp tục áp dụng đến ngày 30/6/2022. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp nảy sinh vướng mắc, lúng túng trong quá trình triển khai.