Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Trong 2 ngày 16 và 17/5/2013, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính khoá XXIV, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Đại hội được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của lao động cả nước nói chung và toàn ngành Tài chính nói riêng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2010-2015.

Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018
Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2008-2013. Nguồn: Mof.gov.vn

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, các mục tiêu của nhiệm kỳ tới, bầu Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm đưa hoạt động công đoàn Bộ Tài chính lên tầm cao mới, đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2008-2013, Công đoàn Bộ Tài chính bằng nhiều hình thức hoạt động đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm đầu mối, tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính được điều chỉnh với quy mô là Bộ kinh tế tổng hợp, quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực; cùng với nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện cải cách hành chính, chương trình hiện đại hóa ngành Tài chính đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhiều mặt trong các hoạt động của Ngành.

Bằng sự cố gắng nỗ lực của các tập thể, cá nhân, tổ chức công đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế nói chung và của ngành Tài chính nói riêng với một số nhiệm vụ trọng tâm:

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động

Chủ động tham gia với chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động. Tham gia với chính quyền giải quyết chế độ xét nâng lương trước hạn cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác. Bằng nhiều hình thức, tổ chức Công đoàn đã góp phần cùng chính quyền từng bước cải thiện đời sống cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018 - Ảnh 1

 Hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn là một trong những hoạt động luôn được Công đoàn Bộ Tài chính quan tâm. Nguồn: Mof.gov.vn

Công đoàn Bộ đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ cử đoàn viên công đoàn tham gia các lớp học, khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản lý và hội nhập quốc tế.

Nhiều cán bộ, hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tai nạn, bệnh hiểm nghèo; Công đoàn đã chủ động trình Bộ trợ cấp và giải quyết bằng nhiều nguồn (Xã hội, nữ công, bảo hiểm…)

Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động

Các cấp Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, đổi mới hình thức tuyên truyền giao dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức viên chức, người lao động trên nhiều lĩnh vực hoạt động chuyên môn và công đoàn.

Bằng nhiều hình thức thích hợp, Ban chấp hành Công đoàn đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước, chương trình cải cách hành chính, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng … như tổ chức học tập, quán triệt, cung cấp tài liệu về nội dung các văn bản quan trọng cho các tổ chức công đoàn và đoàn viên.

Công đoàn Bộ Tài chính đã phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng liên quan tổ chức toạ đàm về nội dung “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện các Luật: Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc thực thi các chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động cán bộ, đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc tiết kiệm điện, chi hành chính, điện thoại… để thực hiện khoán chi hành chính, tăng thu nhập. Tổ chức tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động và các cấp công đoàn.

Chú trọng nâng cao một bước chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy-Gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Tổ chức, phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính thực hiện cuộc vận động “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” do Bộ Nội vụ - Công đoàn Viên chức Việt Nam…

Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018 - Ảnh 2

Công đoàn Bộ Tài chính tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Hà Nam ngày 27/7/2012. Nguồn: Mof.gov.vn

Phát động và giám sát các phong trào thi đua

Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, với tinh thần trách nhiệm cao đã  tham mưu, xây dựng các văn bản pháp luật, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước với chất lượng ngày càng được nâng cao góp phần tích cực quản lý hiệu quả nền kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập, kinh tế thị trường.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động, được Chính phủ và Bộ tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, Bằng khen, được công nhận “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính ...

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng

Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn; số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đều tăng, không có công đoàn cơ sở bị xếp loại yếu kém.

Nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được chú trọng và có chuyển biến tích cực; trong 5 năm qua đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác công đoàn với nhiều nội dung sát thực tế, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia; Tăng cường tổ chức giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các công đoàn, các đơn vị nên đã có tác động tích cực, làm phong phú thêm kiến thức, kinh nghiệm hoạt động cho cán bộ công đoàn.

Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018 - Ảnh 3

Liên hoan văn nghệ, tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu "80 năm - Công đoàn Việt Nam". Nguồn: Mof.gov.vn

Qua 5 năm, Công đoàn Bộ đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ công đoàn cho trên 1722 lượt cán bộ công đoàn, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra công đoàn, uỷ viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ, Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, để ghi nhận thành tích đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn đóng góp cho sự nghiệp phát triển tổ chức; Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho  61 đồng chí Cán bộ Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.  

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại, hoạt động nữ công, hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội khác cũng đã được Công đoàn Bộ Tài chính chú trọng quan tâm và đẩy mạnh. Bằng các hoạt động thiết thực như cử đoàn cán bộ công đoàn đi thăm và học tập, khảo sát kinh nghiệm hoạt động tại Công đoàn các nước Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaixxia, Singapore; đã tổ chức được 05 lần giao lưu theo hình thức luân phiên, mỗi năm một lần. Thông qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa công đoàn Bộ Tài chính với công đoàn các nước trong khu vực. Hoặc bằng các hoạt động văn hóa, thể thao cũng đã nâng cao đời sống tinh thần cũng như gắn kết các đoàn viên công đoàn trong toàn Ngành, cùng nhau đoàn kết, chung tay xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2013-2018 - Ảnh 4

Công đoàn Bộ Tài chính trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng Nguyễn Thị Hẹ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguồn: Mof.gov.vn

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan hiện đại, văn minh và tổ chức Công đoàn vững mạnh” và nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Công đoàn Bộ Tài chính đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2013-2018 với một số nội dung: Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; Động viên cán bộ, đoàn viên tích cực thi đua, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị; Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và thực hiện quy chế dân chủ; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh các mặt công tác: Nữ công, Kiểm tra, Đối ngoại, tài chính công đoàn.

Chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2013-2018:

1. 100% Cán bộ, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Tổ chức Công đoàn;

2. Hàng năm 100% các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Hội nghị công nhân viên chức, Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người Lao động;

3. Phấn đấu hàng năm: Công đoàn Bộ Tài chính đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. 80% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Ít nhất 90% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh;

4. Hàng năm phấn đấu ít nhất 15% số đoàn viên đạt danh hiệu cán bộ, đoàn viên xuất sắc; 70% số cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến.

5. Hàng năm phấn đấu ít nhất có 80% nữ cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

6. Hàng năm phấn đấu ít nhất 90% số cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công đoàn;

7. Trong nhiệm kỳ giới thiệu quần chúng ưu tú với Đảng bộ để kết nạp đảng viên mới ít nhất được 1.250 đồng chí.

8. Không có đoàn viên vi phạm các điều mà tổ chức Đảng, Công đoàn cấp trên quy định không được làm; những điều cấm mà pháp luật quy định. Không có đoàn viên sinh con thứ 3.