Tiếp tục cho hưởng ân hạn thuế 275 ngày nhưng có điều kiện

Theo Báo Hải quan

Theo chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII, ngày 20-11 tới, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế.

Tiếp tục cho hưởng ân hạn thuế 275 ngày nhưng có điều kiện

Nhằm đi tới thống nhất một số điểm còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật, ngày 5-11, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp với đại diện của 5 hiệp hội, ngành hàng, DN: dệt may; da giày; thủy sản; gỗ, mỹ nghệ và bông, vải sợi.

Tham dự cuộc họp còn có đại diện Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại diện Văn phòng Chính phủ và một số bộ, ngành như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Sau khi nghe những tính toán rõ ràng, cụ thể của Bộ Tài chính về những tác động của yêu cầu phải có bảo lãnh của các tổ chức tín dụng để được hưởng ân hạn thuế 275 ngày, đại diện các hiệp hội ngành hàng đã cơ bản thống nhất nội dung đánh giá; đồng thời hiểu rõ việc bảo lãnh thuế chỉ thực hiện đối với thuế NK của hàng hóa NK để sản xuất hàng XK, không bao gồm thuế GTGT hàng NK, nên số liệu tính toán mức độ ảnh hưởng không lớn như các bản kiến nghị trước đó đã gửi đến các cơ quan chức năng.

Nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt của cộng đồng DN, Bộ Tài chính đã thống nhất kiến nghị với Quốc hội phương án tạo điều kiện thuận lợi cho DN theo hướng: Tiếp tục cho ân hạn 275 ngày như hiện hành nhưng phải phân loại DN: DN chấp hành tốt pháp luật và DN không chấp hành tốt pháp luật.

Đối với các DN đáp ứng đủ các tiêu chí như: Có cơ sở sản xuất trực tiếp nguyên liệu NK sản xuất hàng XK, có hoạt động XNK trong thời gian ít nhất là 2 năm; đồng thời trong thời gian 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước không có hành vi vi pháp pháp luật như gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt… mới được áp dụng quy định ân hạn như hiện hành.

Các trường hợp còn lại (không chấp hành tốt pháp luật, không đáp ứng đủ các tiêu chí trên) thì phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh toàn bộ số tiền thuế phải nộp hoặc phải nộp tiền thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, tại dự thảo Luật sửa đổi lần này đã giảm thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng hoàn thuế trước kiểm tra sau tại Khoản 2 Điều 60 giảm xuống 40 ngày thay vì 60 ngày như hiện hành.