Nợ đọng thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên

Nợ đọng thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên

Tại Văn bản số 2124/TCT-QLN, Tổng cục Thuế cho hay, thời gian qua, tình hình nợ đọng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên. Một số Cục Thuế chưa kiên quyết, chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo lộ trình

Triển khai thành công hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo lộ trình

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, Tổng cục Thuế và 6 cục thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 theo lộ trình Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến ngày 31/3/2022, 100% các tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại 6 tỉnh, thành phố triển khai giai đoạn 1 đã thực hiện chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT.
Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Ngày 16/2 tới đây, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.
Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế.
Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ cần thực hiện thủ tục gì?

Một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế là cho phép người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ. Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hồ sơ, trình tự giải quyết, số tiền và thời hạn nộp dần tiền thuế nợ.
Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Cơ quan thuế công khai thông tin người nộp thuế trong trường hợp nào?

Thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu về người nộp thuế được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng (tại Khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý thuế năm 2019). Trong trường hợp nào được công khai thông tin người nộp thuế? Nội dung công khai gồm những gì? Là vấn đề được dư luận quan tâm.
Phổ biến chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử

Phổ biến chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử

Nhằm giúp cán bộ, công chức các đơn vị chuẩn bị tốt việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử vào tháng 11 tới đây tại 6 cục thuế trong giai đoạn I, trong hai ngày (5 và 6/10), Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn với 6 cục thuế: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/9/2021.