Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số của EVNNPC

Kim Ngân

Đó là chỉ đạo của ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban điều hành Chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại cuộc họp trực tuyến Ban điều hành Chuyển đổi số (rút gọn) phiên họp tháng 4/2022.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến Ban điều hành Chuyển đổi số (rút gọn) phiên họp tháng 4/2022.
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến Ban điều hành Chuyển đổi số (rút gọn) phiên họp tháng 4/2022.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên theo dõi của các Ban chuyên môn Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị: Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3), Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc (NPCIT).

Theo báo cáo của Ban VT&CNTT - Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số, đến tháng 4/2022, EVNNPC đã hoàn thành 08/11 nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao chung các Tổng công ty thực hiện giai đoạn 2021-2022 và hoàn thành 06/12 nhiệm vụ do EVNNPC đăng ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025. 

Từ đầu năm 2021 đến nay tỷ lệ đấu thầu qua mạng với các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và hình thức đấu thầu rộng rãi hàng tháng luôn đạt 100%, đạt chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. EVNNPC cũng đã xây dựng cho cán bộ, công nhân viên trong lĩnh vực kỹ thuật 01 Dashboard để khai thác dữ liệu thuận lợi nhất, hoàn thành 23/23 Dashboard và 33/33 biểu báo cáo quản lý công tác kỹ thuật của PMIS trên Dashboard.

Tính đến hết tháng 3, EVNNPC đã hoàn thiện Cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS (100% nhóm thiết bị lưới điện 110kV, Thiết bị phụ trợ TBA 110kV, Nhóm thiết bị trung thế), trong thời gian tới EVNNPC tiếp tục rà soát hiệu chỉnh phần đường dây trung áp bao gồm các vị trí cột, xà, sứ, dây, CSV và hiệu chỉnh thuộc tính tính theo thống nhất của EVN sau khi EVNICT chạy đồng bộ cho cả 5 Tổng công ty… 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 được cung cấp và số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ 100%, tỷ lệ khách hàng giao dịch theo phương thức điện tử đạt 90%. EVNNPC cơ bản hoàn thành triển khai Doffice khi đã triển khải tới 42/43 đơn vị trong Tổng công ty.

EVNNPC đã hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý MBA và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 3/2021. Chương trình giúp quản lý hồ sơ các TBA, MBA, quản lý thông tin treo tháo, thí nghiệm MBA, Quản lý thông số, tình trạng vận hành MBA thông qua số liệu từ hệ thống đo xa… giúp nâng cao đáng kể công tác quản lý vận hành khối kỹ thuật; xây dựng và đưa vào khai thác phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện tháng 3/2021. Hiện nay NEMO cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ xác định giá trị tổn thất điện năng kỹ thuật trên lưới trung áp, hỗ trợ các đơn vị đánh giá được tình hình vận hành đường dây trong tháng, quý.

EVNNPC đã số hoá thành công quy trình nội bộ trong lĩnh vực Tài chính kế toán, kinh doanh… thời gian tới Tổng công ty tiếp tục triển khai dự án số hoá quy trình nội bộ giai đoạn 2.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các Ban chuyên môn và các đơn vị; ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng Giám đốc – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban điều hành chuyển đổi số đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các Ban, đơn vị triển khai thực hiện các công việc, cụ thể: Đối với dự án số hoá quy trình nội bộ giai đoạn 2 các ban  tiếp tục khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn để giải quyết toàn bộ các vướng mắc, hoàn thành báo cáo khảo sát, báo cáo PTGĐ phụ trách thông qua. Đối với dự án Xây dựng kho dữ liệu tập trung yêu cầu Ban VT&CNTT cùng BA3 đôn đốc đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng phương án báo cáo lãnh đạo Tổng công ty.  

Trên cơ sở kết quả khảo sát của các Ban, BA3 cần đôn đốc tư vấn hoàn thành các thủ tục, trình Tổng công ty báo cáo điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư của dự án số hoá quy trình giai đoạn 2 trước ngày 30/4/2022; Hoàn thành công tác chấm thầu và trình Tổng công ty phê duyệt KQLCNT đối với 02 dự án: Trang bị hệ thống truyền dẫn liên tỉnh mới tại các tỉnh đồng bằng và Hệ thống giám sát cáp quang mạng IT&OT trước ngày 15/4/2022; giao Công ty thí nghiệm điện miền Bắc hoàn thiện phương án ĐTXD dự án “Mở rộng trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu tại 20 Trần Nguyên Hãn” theo tiến độ Tổng công ty giao tại văn bản 1281/EVNNPC-KH ngày 23/03/2022.

Đồng thời, định kỳ hàng tuần, Ban điều hành chuyển đổi số sẽ họp giao ban với quy mô giới hạn chỉ các Ban liên quan nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng công ty.