Tiếp tục huy động hơn 1.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng với 3 loại trái phiếu là kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Tiếp tục huy động hơn 1.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 29/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm thu hút 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.230 tỷ đồng, nhiều gấp 2 lần khối lượng gọi thầu; vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,95-6,5%/năm. Kết quả, huy động được 750 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,04%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/10). 
 
8 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.816 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6-7%/năm. Kết quả, huy động được 716 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,34%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. 
 
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.070 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,00-7,85%/năm. Kết quả, huy động được 210 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,05%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/10). 
 
Được biết, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.890,4725 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.