Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra thuế

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Triển khai nhiệm vụ và các giải pháp công tác thuế năm 2013, vừa qua, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012 và giải pháp thực hiện năm 2013.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra thuế
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: Mof.gov.vn

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; đại diện Lãnh đạo một số Vụ chức năng thuộc Tổng cục Thuế; Ban Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo và một số cán bộ công chức (CBCC) của các Phòng chức năng, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và 29 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Chuyển biến tích cực

Theo báo cáo tổng kết năm 2012, năm 2012 là năm Cục Thuế Hà Nội đổi mới thêm một bước công tác thanh, kiểm tra thuế từ công tác chỉ đạo điều hành đến triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật thuế, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; khuyến khích nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn Thủ đô góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế.

Năm 2012, công tác thanh, kiểm tra tại Cục Thuế đạt được kết quả nổi bật: kiểm tra tại bàn đối với 185.568 lượt hồ sơ, tăng 47% so với năm 2011; trong đó điều chỉnh 1.385 lượt hồ sơ tăng 46%, tăng thu 748 tỷ đồng. Kiểm tra tại trụ sở NNT 5.311 cuộc truy thu, truy hoàn, phạt sau kiểm tra 669 tỷ đồng, tăng 29%. Thanh tra tại trụ sở NNT 816 cuộc, tăng 13%; tổng số thuế truy thu, truy hoàn, phạt là 1.177 tỷ đồng (tăng 441 tỷ đồng) vượt 60%, giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ 100 tỷ đồng, giảm lỗ 1.066 tỷ đồng...

Trong năm 2012, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thanh, kiểm tra thuế nhờ những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của ngành Thuế Thủ đô, vẫn còn một số tồn tại trong công tác thanh, kiểm tra thuế như: thời gian công tác thanh, kiểm tra vẫn còn kéo dài, hiệu quả chưa thực sự cao; phân tích, đánh giá hồ sơ khai thuế chưa sâu; Công tác thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra về mặt số lượng; phân tích hồ sơ trước khi ban hành quyết định thanh tra chưa sâu, chưa thực sự rút ra các vấn đề trọng tâm để đề xuất thanh tra; Trình độ cán bộ thanh, kiểm tra còn hạn chế….

Trước thực trạng này, Cục Thuế đã nghiêm túc đánh giá các vấn đề tồn tại với các nguyên nhân khách quan và chủ quan chính tác động tới công tác thanh, kiểm tra. Cục Thuế tổng hợp các hành vi vi phạm đối với 4 sắc thuế, với 18 nhóm theo lĩnh vực, ngành nghề bổ sung vào sổ tay kỹ năng phục vụ cho việc triển khai thanh, kiểm tra hiệu quả và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cục Thuế đã rút ra 8 bài học kinh nghiệm và đề ra 5 nhóm giải pháp chính đối với triển khai nhiệm vụ trong năm 2013.

Với mục tiêu của công tác năm 2013 là năm “trách nhiệm - kỷ cương” của ngành Thuế Thủ đô, việc làm trước tiên là toàn thể CBCC của ngành Thuế Thủ đô phải tuân thủ các qui định về giờ giấc làm việc, tác phong kỷ luật, văn minh nơi công sở. Tăng cường thời gian làm việc tại Cơ quan Thuế, thanh, kiểm tra theo rủi ro. Xây dựng và ban hành qui chế giám sát đoàn thanh, kiểm tra với mục tiêu là giám sát nhằm chuẩn hóa các nội dung công việc đảm bảo tính minh bạch, tăng cường tính giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, của trưởng đoàn với thành viên; tăng tính tuân thủ của cán bộ thanh, kiểm tra thuế; đồng thời, qui chế giám sát sẽ liên tục bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tiễn. Ban hành và truyền tải nội dung của “thông điệp Thư ngỏ” gửi tới NNT được thanh, kiểm tra và hoàn thuế với mong muốn để NNT hiểu được quyền và trách nhiệm của mình; đồng thời có sự phối hợp, trao đổi, phản hồi kịp thời, chính xác với Cơ quan Thuế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCC Thuế. Cơ quan Thuế sẽ xử lý nghiêm minh với những CBCC có hành vi chưa đúng mực, thiếu văn minh trong giao tiếp ứng xử, gây phiền hà cho NNT, vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, 7 tham luận của các đơn vị trực thuộc: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tại trụ sở Cơ quan Thuế; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại trụ sở NNT; Các nội dung vướng mắc trong công tác hoàn thuế và giải pháp tăng cường giám sát đối công tác hoàn thuế; Những vấn đề cần quan tâm đối với xây dựng cơ sở dữ liệu NNT và lập kế hoạch kiểm tra đối với các Phòng Kiểm tra và các Chi cục Thuế trong quản lý rủi ro; Công tác đào tạo, tự đào tạo cho cán bộ thanh, kiểm tra thuế và các vấn đề cần quan tâm; Các giải pháp tăng cường công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá và kinh nghiệm thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá.

Phát huy vai trò tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Cục trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế Thủ đô trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Tổng Cục trưởng cho rằng, Tổng cục sẽ tập hợp, đánh giá chung các kiến nghị tại các tham luận để chỉ đạo toàn ngành. Hiện nay, Cơ quan Thuế đã có “Tuyên ngôn ngành Thuế” cam kết trước Đảng, Nhà nước cùng với bạn bè quốc tế và Hà Nội cũng có “trách nhiệm - kỷ cương”. ngành Thuế là Ngành nhạy cảm, rủi ro chiếm tỷ lệ cao nên ngành Thuế Hà Nội cần làm công tác giáo dục tư tưởng cho CBCC Thủ đô thực hiện nghiêm túc các quy định trên.

Tổng cục trưởng đánh giá cao Cục Thuế Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong trong cả nước về cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế và công tác tuyên truyền chính sách thuế đến NNT cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước. Tổng cục trưởng mong muốn Cục Thuế TP. Hà Nội cần phát huy và thực hiện tốt hơn nữa để nhân điển hình cả nước. Công tác này thể hiện vai trò người đứng đầu, có trách nhiệm, có tâm huyết, giương mẫu thì sẽ phát huy một cách tốt nhất. Cục Thuế Hà Nội cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra và theo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra Ngành Tài chính.

Việc ban hành và truyền tải nội dung “thông điệp Thư ngỏ” gửi tới các NNT là phương pháp giám sát CBCC Thuế; đồng thời cũng là kênh thông tin giữa NNT với CBCC Thuế và cả lãnh đạo đơn vị. Mối quan hệ công tác giữa các bộ phận đối với công tác thanh, kiểm tra; mối quan hệ giao dịch liên đơn vị cần minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện không chồng chéo và thực hiện theo quy trình đã định. Với mục tiêu “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” Tổng cục trưởng bày tỏ mong muốn 100% CBCC thanh, kiểm tra thuế nói riêng và toàn thể CBCC của ngành Thuế Hà Nội tiếp tục nỗ lực cố gắng đóng góp trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp chung của ngành Thuế.

Trong kế hoạch triển khai công tác thuế 2013, Cục thuế TP. Hà Nội xác định, công tác thanh, kiểm tra là xương sống của công tác thuế phải thường xuyên thực hiện; Đúc rút 18 hành vi vi phạm của NNT và đưa ra 8 bài học kinh nghiệm, 5 nhóm giải pháp chính đối với triển khai nhiệm vụ; Tiếp tục phát huy thế mạnh để nâng cao hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra thuế hơn nữa nhằm góp phần tăng thu và nâng cao ý thức chấp hành của NNT trong việc kê khai nghĩa vụ thuế; Sẽ triển khai lấy ý kiến đóng góp về các vấn đề thực trạng, giải pháp và các bài học kinh nghiệm theo từng chuyên đề của toàn ngành; tổ chức trao đổi, thảo luận các nội dung còn chưa cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp nhằm phát huy trí tuệ tập thể để hoàn chỉnh giải pháp và triển khai toàn ngành cùng với những chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thuế.