Thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nửa đầu năm

Thực hiện 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện được 5.907 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và 47.373 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó phát hiện nhiều vi phạm với tổng số tiền lên đến 6.869 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu cho ngân sách nhà nước 1.978 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 189 tỷ đồng, giảm lỗ 4.701 tỷ đồng.
Tăng cường trao đổi thông tin để giải quyết vấn đề gian lận thuế

Tăng cường trao đổi thông tin để giải quyết vấn đề gian lận thuế

Tại Hội nghị cấp cao thường niên SGATAR 51, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, vấn đề cơ quan thuế các quốc gia cần tiếp cận, đó là việc trao đổi thông tin trong thực tế; sử dụng dữ liệu trao đổi thông tin tự động (chuẩn mực báo cáo chung-CRS) và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công cụ trao đổi thông tin trong giải quyết các trường hợp gian lận thuế.
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng thu trên 940 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng thu trên 940 tỷ đồng từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Trong 6 tháng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch, qua đó phát hiện và ban hành các quyết định xử lý với số tiền lên đến 6.445 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu được 942 tỷ đồng, giảm khấu trừ 210 tỷ đồng, giảm lỗ 5.293 tỷ đồng.
Triển khai các giải pháp về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Triển khai các giải pháp về thuế, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Theo Tổng cục Thuế, một trong những nội dung mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật Quản lý thuế sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 là cho phép doanh nghiệp được nộp dần tiền thuế nợ. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để ổn định sản xuất, kinh doanh trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch gây ra từ đầu năm đến nay.