Tiếp tục xu hướng tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ

PV. (t/h)

Trong tháng 5/2024, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) tiếp tục có xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên cuối tháng từ 0,03%/năm đến 0,14%/năm so với phiên đầu tháng.

Theo HNX, lãi suất trúng thầu tiếp tục có xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên cuối tháng từ 0,03%/năm đến 0,14%/năm so với phiên đầu tháng.
Theo HNX, lãi suất trúng thầu tiếp tục có xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên cuối tháng từ 0,03%/năm đến 0,14%/năm so với phiên đầu tháng.

Năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, cơ quan này sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi NSNN để tổ chức huy động vốn TPCP với khối lượng phù hợp đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong tháng 5/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 25 đợt đấu thầu TPCP do KBNN phát hành, huy động được 24.056 tỷ đồng TPCP. Tháng này, KBNN gọi thầu tại các kỳ hạn gồm 5, 7, 10, 15, 20 và 30 năm, song trái phiếu trúng thầu tập trung chủ yếu tại 2 kỳ hạn 5 năm và 10 năm, với tỷ trọng lần lượt là 41,6% và 36,0%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, KBNN đã huy động được 127.031 tỷ đồng, đạt 31,76% kế hoạch phát hành của năm 2024 và 39% kế hoạch quý II/2024.

Thống kê của HNX cho thấy, lãi suất trúng thầu tiếp tục có xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên cuối tháng từ 0,03%/năm đến 0,14%/năm so với phiên đầu tháng. Cụ thể, lãi suất phát hành tại những phiên gọi thầu thành công cuối tháng 5 của các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm lần lượt là 1,80%, 2,66%, 2,83%, 2,86% và 3,10%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết TPCP tại thời điểm 31/5/2024 đạt 2.052.012 tỷ đồng, tăng 0,57% so với tháng trước. Giao dịch TPCP tháng 5 có tổng giá trị giao dịch đạt 228.031 tỷ đồng, tăng 30,63% so với tháng trước, bình quân phiên đạt 10.365 tỷ đồng/phiên.

Trong đó, thống kê của HNX cho thấy, giá trị giao dịch Outright chiếm 62,37%, giá trị giao dịch Repos chiếm 37,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giá trị giao dịch của khối ngoại tháng 5 chiếm 2,07% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 630 tỷ đồng.

Trong tháng 05/2024, lợi suất giao dịch bình quân của công cụ nợ do KBNN phát hành tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 3 tháng, 10 năm và 10-15 năm, tương ứng tỷ lệ tăng 44,77%; 10,25% và 8,43% so với cùng kỳ tháng trước và hiện đạt mức lơi suất bình quân tương ứng khoảng 2,8214%; 2,8648% và 3,0664%.

Số liệu cho thấy, lợi suất giao dịch bình quân giảm nhiều nhất ở kỳ hạn 1 năm và 5-7 năm với tỷ lệ tăng tương ứng 10,36% và 6,28% so với cùng kỳ tháng trước và hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 1,3202% và 2,2092%. Qua đó, có thể thấy xu hướng lợi suất giao dịch công cụ nợ của Chính phủ nói chung diễn ra theo xu hướng tăng.

Xét theo kỳ hạn còn lại của công cụ nợ, các kỳ hạn trung và dài hạn là các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất toàn thị trường, đó là kỳ hạn 10-15 năm, 5-7 năm, và 10 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 23,90%; 18,11% và 12,10%.

Về đối tượng giao dịch trên thị trường TPCP, khối ngân hàng thương mại tiếp tục chiếm thị phần ưu thế hơn so với khối công ty chứng khoán, với tỷ trọng giá trị giao dịch Outright và Repos so với toàn thị trường tương ứng là 57,28% và 94,68%.

Trong thời gian qua, KBNN đã tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Riêng năm 2023, KBNN đã huy động được 298.476 tỷ đồng TPCP, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao (305.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,58 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục là 9,05 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,21%/năm. Tổng khối lượng thanh toán gốc, lãi TPCP là 184.588 tỷ đồng, trong đó gốc là 100.966 tỷ đồng, lãi là 83.622 tỷ đồng…