Quyết định số 2792/QĐ-BTC:

Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính


Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2792/QĐ-BTC ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

Quyết định này gồm 3 điều, ban hành kèm theo Quyết định này "tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2792/QĐ-BTC.