Tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ

Phương Anh

(Tài chính) Ngày 11/9, tại Hà Nội, Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức buổi Hội thảo gặp gỡ hơn 200 nhà cung cấp toàn quốc trong các lĩnh vực khác nhau như điện tử, cơ khí, nhựa... nhằm thảo luận về giải pháp hỗ trợ phát triển nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.

Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của Samsung tại Việt Nam. Nguồn: internet.
Công nghiệp phụ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của Samsung tại Việt Nam. Nguồn: internet.

Tại hội thảo, đại diện từ tập đoàn Samsung sẽ trực tiếp tham gia trao đổi, tìm hiểu và lắng nghe các doanh nghiệp trình bày về nguyện vọng và khả năng của mình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tiêu chí của Samsung là luôn chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng, nếu như các doanh nghiệp đáp ứng được 3 tiêu chí: Chất lượng - Thời gian vận chuyển - Giá cả.

Được biết, năm 2013, Samsung đã xuất khẩu điện thoại di động với kim ngạch 23.9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đã lần đầu tiên trở thành một cứ điểm sản xuất sản phẩm công nghệ cao của thế giới, khi cứ 400 triệu điện thoại di động của Samsung được bán ra trên toàn cầu thì có tới 120 triệu điện thoại được sản xuất tại Bắc Ninh. Cùng với nhà máy Samsung Thái Nguyên mới đi vào hoạt động, Việt Nam thực sự trở thành cứ điểm sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu. Chính vì điều đó, công nghiệp phụ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của Samsung tại Việt Nam.

Cùng với viêc trở thành trung tâm đầu não về sản xuất, Việt Nam trong tương lai gần cũng sẽ trở thành cứ điểm chính trong công tác Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của Samsung. Hiện tại, Samsung đã đưa vào hoạt động một Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (SVMC) tại Hà Nội với gần 1.200 nhân viên. Theo chiến lược kinh doanh toàn cầu, hiện nay Samsung đang cân nhắc để mở rộng và đầu tư thêm vào trung tâm này. 

Theo Giáo sư, TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), câu chuyện cần bàn hiện nay là bằng cách nào để từ SAMSUNG người Việt Nam học hỏi được bí quyết công nghệ, nhằm nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp trong nước - một mục tiêu quan trọng đối với thu hút FDI. Làm sao để người lao động Việt Nam trong các nhà máy, trung tâm R&D của Samsung học được kỹ năng tay nghề, trình độ quản lý, nghiên cứu sáng tạo ở môi trường công nghệ cao để hình thành đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế hiện đại theo hướng phát triển bền vững?

GS Nguyễn Mại cho biết: “Việt Nam có 2 nhà máy của Samsung là SEV & SEVT là cơ hội lớn cho Bắc Ninh, Thái Nguyên và các địa phương khác phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong khi hiện nay chủ yếu do các doanh nghiệp FDI thực hiện. Việc hợp tác giữa Việt Nam với Samsung để từng bước xây dựng hệ thống các nhà máy công nghiệp hỗ trợ của nước ta cho tập đoàn này hình thành mô hình thí điểm là phương thức thích hợp trong bối cảnh hiện nay. Khi đã thiết lập được mạng lưới công nghiệp hỗ trợ tại địa phương sẽ tạo điều kiện giảm giá thành, tăng giá trị gia tăng và tăng lợi nhuận của Công ty”.

Trao đổi về giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, Ông Shim Won Hwan, Tổng Giám đốc khu tổ hợp sản xuất Samsung cho biết: “Là một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, mục tiêu quan trọng của Samsung không chỉ là phát triển một cơ sở sản xuất quan trọng, mà còn là những đóng góp thúc đấy phát triển kinh tế cho đất nước Việt Nam. Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn non trẻ, nhưng rất nhiều tiềm năng. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những chính sách ưu đãi và hành động thiết thực của Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp FDI và các nhà cung ứng trong nước sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, trao đổi và hợp tác để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Samsung luôn tìm kiếm và đón nhận những cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp trong nước đáp ứng đủ các tiêu chí về chất lượng, tiến độ và giá cả, tăng số lượng nhà cung cấp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Samsung, mang lại nhiều lợi ích cho cả Samsung và đất nước Việt Nam.”

Với mong muốn gắn kết lâu dài và bền vững với Việt Nam, Samsung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tiên chính thức chung tay cùng chính phủ Việt Nam tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ trong nước.