Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ gia tăng kết nối với Bộ Công thương để nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng năng lực sản xuất, kinh doanh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện, phụ tùng nhập khẩu.
Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và thống kê dữ liệu về ngành công nghiệp ô tô nhằm tóm lược những hạn chế làm cản trở sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Kết quả phân tích cho thấy một số vấn đề còn tồn tại như: tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu thấp, thiếu vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng, hạn chế về năng lực nghiên cứu và đào tạo. Ngoài ra, dung lượng thị trường ô tô còn nhỏ, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô tại Việt Nam.
Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ngành Ô tô tại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích định tính và thống kê dữ liệu về ngành công nghiệp ô tô nhằm tóm lược những hạn chế làm cản trở sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô. Kết quả phân tích cho thấy một số vấn đề còn tồn tại như: tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu thấp, thiếu vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng, hạn chế về năng lực nghiên cứu và đào tạo. Ngoài ra, dung lượng thị trường ô tô còn nhỏ, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành Ô tô tại Việt Nam.
Thúc đẩy kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thúc đẩy kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ

Hội nghị Kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2022 nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, điều hành và phát triển; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.