Năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội đã có 3 đợt phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), huy động được 4.400 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng cho 8 công trình, dự án trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua gồm 5 công trình giao thông, 2 công trình bệnh viện và 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đứng trước yêu cầu rất lớn về vốn phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình và lĩnh vực thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, ngày 30/7/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã phối hợp với HNX tổ chức “Hội nghị triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014”. Hội nghị đã giới thiệu với các thành viên đấu thầu trên thị trường trái phiếu kế hoạch phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014.
Tìm vốn đầu tư qua “kênh” trái phiếu - Ảnh 1

Mục đích phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) của Hà Nội nhằm huy động nguồn vốn để đầu tư vào các công trình hạ tầng đô thị và an sinh xã hội trên địa bàn, bao gồm: Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và Dự án Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Trong đó, Thành phố sẽ tập trung bố trí vốn cho 11 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015 và 3 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần có đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ.

Tại phiên đấu thầu do HNX thực hiện ngày 15/8/2014, 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô đã thu hút 12 thành viên tham gia dự thầu với khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.430 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,80-7,90%/năm. Kết quả, đã có 2.220 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công, lãi suất trúng thầu 7,26%/năm. Với thành công của đợt phát hành lần này, UBND Thành phố Hà Nội đã huy động được tổng cộng 6.620 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô tính từ năm 2013 đến nay qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Việc Ngân hàng Chính sách Xã hội và UBND TP. Hà Nội phát hành thành công hàng ngàn tỷ đồng trái phiếu mỗi năm tại HNX với tỷ lệ lãi suất hợp lý, mở ra kênh huy động vốn hiệu quả cho các tổ chức tài chính và địa phương khác trong cả nước nhằm có thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

                                                                                Bài đăng trên Tạp chí Tài chính & Đầu tư số 8/2014

Tìm vốn đầu tư qua “kênh” trái phiếu

ĐỨC TRUNG

(Tài chính) Sau “Hội nghị triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014”, ngày 15/8/2014, phiên đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014-2015) đã diễn ra thành công. Con số 2.220 tỷ đồng trái phiếu huy động được cho thấy Hà Nội hoàn toàn có thể đẩy mạnh phát hành trái phiếu qua kênh huy động này.

Xem thêm

Video nổi bật