Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2013

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm nay ước tính đạt 2159 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,5%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 1657,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng 12,1%; khách sạn nhà hàng đạt 260,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 14,9%; dịch vụ đạt 220,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% và tăng 14,8%; du lịch đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và tăng 3,1%.

Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2013 - Ảnh 1