Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2012

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dựa trên báo cáo của các địa phương và số liệu thu thập được tới thời điểm hiện tại, Cục Đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2012 như sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/11/2012)
 

 

STT

 Chuyên ngành

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 CN chế biến,chế tạo      

8061

         105,202,900,737

              37,596,239,642

2

 KD bất động sản          

388

           49,821,220,517

              12,667,940,365

3

 Dvụ lưu trú và ăn uống   

330

           10,601,593,598

               2,761,341,574

4

 Xây dựng                 

918

           10,272,642,445

               3,586,189,605

5

 SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa

85

             7,485,036,355

               1,686,056,968

6

 Thông tin và truyền thông

799

             6,086,316,418

               3,337,493,609

7

 Nghệ thuật và giải trí   

133

             3,687,981,524

               1,100,904,168

8

 Vận tải kho bui          

345

             3,475,574,013

               1,064,041,231

9

 Nông,lâm nghiệp;thủy sản 

502

             3,296,081,317

               1,687,452,912

10

 Khai khoáng              

74

             3,020,402,237

               2,413,986,746

11

 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa 

854

             2,587,099,758

               1,308,949,300

12

 Cấp nước;xử lý chất thải 

29

             2,402,115,540

                 560,597,980

13

 Tài chính,n.hàng,bảo hiểm

76

             1,321,650,673

               1,171,885,673

14

 Y tế và trợ giúp XH      

80

             1,166,194,552

                  222,655,016

15

 HĐ chuyên môn, KHCN      

1299

             1,065,658,332

                  534,349,407

16

 Dịch vụ khác             

120

                728,396,188

                  150,204,482

17

 Giáo dục và đào tạo      

158

                432,600,137

                  125,163,014

18

 Hành chính và dvụ Hỗ trợ 

113

                193,143,128

                  100,470,607

 

Tổng số

14,364

212,846,607,469

72,075,922,299

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/11/2012)

 

STT

 Hình thức đầu tư

Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD)

  Vốn điều lệ (USD)

1

100% vốn nước ngoài 

11370

         141,582,329,871

              46,223,814,356

2

Liên doanh          

2566

           55,162,652,079

              18,446,971,468

3

HỢP ĐỒNG BOT,BT,BTO 

14

             5,857,317,913

               1,354,797,469

4

Hợp đồng hợp tác KD 

218

             5,469,087,044

               4,608,192,519

5

Công ty cổ phần     

195

             4,677,212,562

               1,359,188,487

6

Công ty mẹ con      

1

               98,008,000

                    82,958,000

 

Tổng số

14,364

212,846,607,469

72,075,922,299

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/11/2012)

STT

 Đối tác đầu tư

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 Nhật Bản                      

1800

           28,999,791,052

               8,349,712,200

2

 Đài Loan                      

2266

           26,394,272,826

             10,218,566,067

3

 Hàn Quốc                      

3159

           24,654,971,424

               8,433,384,361

4

 Singapore                     

1091

           24,642,538,888

               7,018,455,544

5

 BritishVirginIslands           

519

           15,971,255,336

               5,403,516,485

6

 Hồng Kông                     

693

           11,962,886,083

               3,883,199,969

7

 Malaysia                      

432

           11,343,792,697

               3,838,045,234

8

 Hoa Kỳ                        

634

           10,447,083,060

               2,482,049,969

9

 Cayman Islands                

53

             7,501,825,912

               1,547,430,422

10

 Thái Lan                      

297

             5,994,904,790

               2,686,458,169

11

 Hà Lan                        

175

             5,901,097,433

               2,511,175,862

12

 Brunei                        

131

             4,853,684,177

                  996,404,375

13

 Canada                         

123

             4,683,341,458

               1,019,917,989

14

 Trung Quốc                    

878

             4,559,188,984

               2,299,602,851

15

 Samoa                         

95

             3,889,348,644

               1,320,254,799

16

 Pháp                          

367

             3,103,083,449

              1,591,420,624

17

 Síp                           

13

             2,741,016,600

                  906,636,725

18

 Vương quốc Anh                

162

             2,685,409,101

               1,598,989,066

19

 Thụy Sỹ                        

91

             1,996,117,319

               1,368,735,657

20

 Luxembourg                    

24

             1,498,918,317

                  784,682,657

21

 Australia                     

272

             1,318,863,607

                  564,634,919

22

 CHLB ĐỨC                      

195

             1,081,704,126

                  535,391,782

23

 British West Indies           

6

                986,999,090

                  246,839,327

24

 Liên bang Nga                 

83

                924,222,869

                  617,997,039

25

 Đan Mạch                      

103

                625,369,306

                  236,375,889

26

 Phần Lan                      

8

                336,217,000

                    44,762,000

27

 Philippines                    

63

                278,056,212

                  134,873,194

28

 Italia                        

46

                256,006,583

                    83,681,669

29

 ấn Độ                         

68

                249,038,392

                 150,823,310

30

 Indonesia                     

33

                243,702,000

                  129,615,600

31

 Slovakia                      

5

                235,468,421

                    12,468,421

32

 Mauritius                      

34

                229,194,166

                  157,865,519

33

 Bermuda                       

5

                211,572,867

                  128,452,000

34

 Cook Islands                  

3

                142,000,000

                   22,571,000

35

 Bỉ                            

42

                134,634,540

                    40,368,580

36

 TVQ ả rập thống nhất          

5

                128,600,000

                    26,438,312

37

 Channel Islands               

15

                114,476,000

                    41,555,063

38

 Bahamas                       

3

                108,652,540

                    22,952,540

39

 Na Uy                         

31

                106,477,675

                    38,971,984

40

 Ba Lan                        

10

                 99,741,948

                    41,717,334

41

 New Zealand                   

18

                 76,389,500

                    38,888,000

42

 Thụy Điển                     

30

                 71,805,114

                    25,227,114

43

 Belize                        

9

                 71,700,000

                    33,160,181

44

 Isle of Man                   

2

                 70,000,000

                    10,400,000

45

 Thổ Nhĩ Kỳ                    

9

                 68,800,000

                    23,460,000

46

 Barbados                      

2

                 68,143,000

                    32,193,140

47

 Lào                            

8

                 66,753,528

                    11,956,157

48

 Cộng hòa Séc                  

27

                 65,497,271

                    31,348,539

49

 Ma Cao                        

9

                 60,200,000

                   27,100,000

50

 Aó                            

21

                 60,165,000

                    43,356,800

51

 Campuchia                     

11

                 53,407,391

                    21,097,391

52

 Panama                         

9

                 51,020,000

                    39,460,000

53

 Hungary                       

12

                 47,291,117

                      9,742,804

54

 Saint Kitts & Nevis           

2

                 39,685,000

                   12,625,000

55

 Liechtenstein                 

2

                 35,500,000

                    10,820,000

56

 Israel                        

14

                 30,976,418

                    15,497,102

57

 Bungary                       

7

                 29,860,000

                    26,619,000

58

 CH Seychelles                 

7

                 28,600,000

                    12,700,000

59

 Tây Ban Nha                   

28

                 28,274,882

                    16,238,065

60

 Ukraina                       

12

                 27,287,667

                    15,821,818

61

 Irắc                          

2

                 27,100,000

                    27,100,000

62

 Costa Rica                    

1

                 16,450,000

                    16,450,000

63

 Kenya                         

1

                 16,000,000

                                 -  

64

 Saint Vincent                 

1

                 16,000,000

                      1,450,000

65

 Srilanca                      

9

                 13,944,048

                      7,394,175

66

 Dominica                      

2

                 11,000,000

                      3,400,000

67

 St Vincent & The Grenadines   

2

                   9,000,000

                      3,200,000

68

 Cu Ba                         

1

                   6,600,000

                      2,200,000

69

 Island of Nevis               

1

                   6,000,000

                      1,000,000

70

 Ireland                       

8

                   5,912,000

                      2,317,000

71

 Oman                          

1

                   5,000,000

                      2,275,050

72

 Slovenia                      

3

                   3,250,000

                      1,020,000

73

 Turks & Caicos Islands        

2

                   3,100,000

                      1,400,000

74

 Brazil                        

1

                   2,600,000

                      1,200,000

75

 Nigeria                       

17

                   2,254,066

                      2,254,066

76

 Guatemala                     

1

                   1,866,185

                        894,000

77

 Pakistan                      

8

                   1,675,131

                        825,131

78

 Secbia                        

1

                   1,580,000

                      1,000,000

79

 Rumani                        

2

                   1,400,000

                        700,000

80

 CHDCND TRIỀU TIÊN             

5

                   1,200,000

                        800,000

81

 Guinea Bissau                 

1

                   1,192,979

                        529,979

82

 Syria                         

3

                   1,100,000

                        500,000

83

 Ma rốc                        

1

                   1,000,000

                        250,000

84

 Maurice                       

1

                   1,000,000

                      1,000,000

85

 Quốc đảo Marshall             

1

                   1,000,000

                          50,000

86

 Libăng                        

4

                      805,000

                        560,000

87

 Guam                          

1

                      500,000

                        500,000

88

 Ai Cập                        

1

                      400,000

                        400,000

89

 Bangladesh                    

1

                      200,000

                        100,000

90

 Nam Phi                        

3

                      179,780

                          79,780

91

 Achentina                     

1

                      120,000

                        120,000

92

 Uruguay                       

1

                      100,000

                        100,000

93

 West Indies                   

1

                      100,000

                          50,000

94

 Mexico                        

1

                        50,000

                          50,000

95

 Sierra Leone                  

1

                        37,500

                          37,500

96

 Iran                          

1

                        10,000

                          10,000

 

Tổng số

14,364

212,846,607,469

72,075,922,299

  

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/11/2012)
 

STT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 TP Hồ Chí Minh 

4269

           32,828,260,702

               11,907,340,550

2

 Bà Rịa-Vũng Tàu

290

           26,318,986,818

               7,314,323,140

3

 Hà Nội         

2444

           24,736,797,928

               8,938,725,241

4

 Đồng Nai       

1108

           21,665,072,906

               7,950,087,098

5

 Bình Dương     

2234

           17,587,527,876

               6,390,052,792

6

 Hà Tĩnh        

46

             8,447,113,000

               2,840,717,630

7

 Hải Phòng      

362

             7,200,509,001

               2,440,916,148

8

 Thanh Hóa      

44

             7,150,235,144

                  518,958,987

9

 Phú Yên        

55

             6,488,604,438

               1,457,836,655

10

 Hải Dương      

272

             5,369,929,794

               1,612,451,490

11

 Quảng Nam      

79

             4,984,233,719

               1,229,309,806

12

 Quảng Ninh     

97

             4,199,339,554

               1,155,757,220

13

 Bắc Ninh       

288

             4,093,745,886

                  864,108,866

14

 Quảng Ngãi     

23

             3,814,218,479

                  637,757,449

15

 Long An        

451

             3,736,293,856

               1,505,998,201

16

 Đà Nẵng        

227

             3,624,281,927

               1,652,988,688

17

 Kiên Giang     

32

             3,050,839,976

               1,437,599,850

18

 Dầu khí        

45

             2,596,691,815

               2,229,691,815

19

 Vĩnh Phúc      

145

             2,329,519,523

                  616,771,494

20

 Hưng Yên        

234

             2,074,513,392

                  805,182,175

21

 Thừa Thiên-Huế 

66

             1,925,714,938

                  473,149,035

22

 Bắc Giang      

99

             1,587,544,697

               1,144,023,320

23

 Nghệ An        

31

             1,542,828,529

                  248,373,308

24

 Tây Ninh       

200

             1,526,081,286

                  958,663,547

25

 Bình Thuận     

96

             1,429,752,568

                  387,103,900

26

 Tiền Giang     

49

             1,047,713,528

                  380,639,732

27

 Khánh Hòa      

88

             1,030,227,341

                  313,966,666

28

 Ninh Bình      

27

                938,082,878

                  258,006,594

29

 Lào Cai        

35

                855,286,322

                  281,895,857

30

 Cần Thơ        

59

                801,090,186

                  722,856,072

31

 Cà Mau         

7

                780,600,000

                      6,500,000

32

 Ninh Thuận     

29

                766,524,566

                  252,369,678

33

 Bình Phước     

101

                754,118,000

                  441,714,380

34

 Bình Định      

51

                689,010,000

                  284,098,000

35

 Hậu Giang      

11

                680,066,666

                  395,266,666

36

 Lâm Đồng       

113

                491,036,064

                  236,287,792

37

 Hà Nam         

52

                486,477,490

                  154,358,165

38

 Phú Thọ        

79

                454,902,066

                  255,615,205

39

 Hòa Bình       

30

                317,660,391

                  103,500,157

40

 Thái Bình      

33

                256,762,206

                    89,334,582

41

 Bến Tre        

31

                255,491,518

                  157,319,927

42

 Nam Định       

38

                209,038,579

                  134,955,322

43

 Lạng Sơn       

32

                193,653,586

                  131,490,314

44

 Trà Vinh       

32

                150,263,596

                    81,640,596

45

 Thái Nguyên    

32

                148,414,337

                    98,541,405

46

 Đắc Lắc        

5

                146,368,750

                    11,168,750

47

 An Giang       

17

                121,860,190

                    58,075,620

48

 Tuyên Quang    

9

                120,602,026

                    24,479,630

49

 Sơn La         

10

                116,379,684

                    16,072,000

50

 Vĩnh Long      

20

                105,374,240

                    75,964,240

51

 Yên Bái        

19

                 99,976,995

                    65,769,111

52

 Gia Lai        

13

                 91,018,616

                    24,110,000

53

 Bạc Liêu       

17

                 89,175,370

                    71,919,411

54

 Kon Tum        

2

                 71,950,000

                    71,950,000

55

 Quảng Trị      

16

                 67,689,500

                    26,217,100

56

 Đồng Tháp      

16

                 46,830,537

                    40,970,537

57

 Quảng Bình     

5

                 34,783,800

                    15,213,800

58

 Cao Bằng       

14

                 34,625,000

                    29,200,000

59

 Sóc Trăng      

10

                 30,043,000

                    16,763,000

60

 Đắc Nông       

6

                 19,659,000

                      9,051,770

61

 Bắc Cạn        

7

                 17,905,667

                      8,437,667

62

 Hà Giang        

8

                 13,306,886

                      9,313,012

63

 Lai Châu       

4

                   4,001,136

                      3,001,136

 

Tổng số

14,364

212,846,607,469

72,075,922,299