Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 12 tháng năm 2012

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2012)

TT

 Chuyên ngành

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 CN chế biến,chế tạo      

8132

         105,735,887,500

              37,872,586,435

2

 KD bất động sản          

389

           49,826,620,517

              12,668,240,365

3

 Dvụ lưu trú và ăn uống   

332

           10,605,923,598

               2,770,611,574

4

 Xây dựng                 

926

           10,280,058,578

               3,592,185,738

5

 SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa

85

             7,485,036,355

               1,686,056,968

6

 Thông tin và truyền thông

815

             6,096,361,319

               3,344,117,299

7

 Nghệ thuật và giải trí   

135

             3,723,031,524

               1,135,904,168

8

 Vận tải kho bui          

348

             3,478,074,013

               1,065,941,231

9

 Nông,lâm nghiệp;thủy sản 

503

             3,357,581,317

               1,738,502,912

10

 Khai khoáng              

77

             3,077,402,237

               2,470,986,746

11

 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa 

860

             2,604,699,758

               1,317,449,300

12

 Cấp nước;xử lý chất thải 

29

             2,402,115,540

                  560,597,980

13

 Tài chính,n.hàng,bảo hiểm

76

             1,321,650,673

               1,171,885,673

14

 Y tế và trợ giúp XH      

81

             1,218,794,552

                  238,655,016

15

 HĐ chuyên môn, KHCN      

1307

             1,067,775,854

                  536,171,080

16

 Dịch vụ khác             

121

                731,996,188

                  153,804,482

17

 Giáo dục và đào tạo      

160

                445,188,983

                  137,751,860

18

 Hành chính và dvụ hỗ trợ 

113

                193,143,128

                  100,470,607

 

Tổng số

14,489

213,651,341,634

72,561,919,434ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2012)

TT

 Hình thức đầu tư

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD)

  Vốn điều lệ (USD)

1

 100% vốn nước ngoài 

11476

         142,339,266,648

              46,606,204,103

2

 Liên doanh          

2585

           55,206,969,467

              18,542,158,856

3

 HỢP ĐỒNG BOT,BT,BTO 

14

             5,857,317,913

               1,354,797,469

4

 Hợp đồng hợp tác KD 

218

             5,469,087,044

               4,608,192,519

5

 Công ty cổ phần     

195

             4,680,692,562

               1,367,608,487

6

 Công ty mẹ con      

1

                 98,008,000

                    82,958,000

 

Tổng số

14,489

213,651,341,634

72,561,919,434ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/11/2012)

TT

 Đối tác đầu tư

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 Nhật Bản                      

1827

           29,145,574,706

               8,402,823,794

2

 Đài Loan                      

2268

           26,428,447,826

              10,222,476,067

3

 Hàn Quốc                      

3186

           24,794,542,598

               8,548,513,708

4

 Singapore                     

1099

           24,670,594,930

               7,092,081,586

5

 BritishVirginIslands          

522

           16,031,958,336

               5,429,219,485

6

 Hồng Kông                     

700

           11,995,707,083

               3,913,769,969

7

 Malaysia                      

433

           11,367,792,697

               3,838,545,234

8

 Hoa Kỳ                        

639

           10,467,818,254

               2,502,355,163

9

 Cayman Islands                

54

             7,505,985,912

               1,551,590,422

10

 Thái Lan                      

298

             6,006,444,790

               2,686,558,169

11

 Hà Lan                        

177

             5,912,133,178

               2,516,311,607

12

 Brunei                         

131

             4,853,684,177

                  996,404,375

13

 Canada                        

125

             4,688,812,304

               1,023,003,835

14

 Trung Quốc                    

891

             4,686,675,889

               2,345,432,613

15

 Samoa                         

96

             3,897,348,644

               1,323,254,799

16

 Pháp                          

375

             3,106,378,529

               1,592,775,704

17

 Síp                           

13

             2,741,016,600

                  906,636,725

18

 Vương quốc Anh                

163

             2,687,809,101

               1,600,889,066

19

 Thụy Sỹ                        

93

             1,997,567,319

               1,368,765,657

20

 Luxembourg                    

24

             1,498,918,317

                  784,682,657

21

 Australia                     

274

             1,322,978,607

                  566,344,919

22

 CHLB ĐỨC                      

196

             1,088,104,126

                  537,791,782

23

 British West Indies           

6

                986,999,090

                  246,839,327

24

 Liên bang Nga                 

87

                974,337,869

                  668,112,039

25

 Đan Mạch                      

103

                625,369,306

                  236,375,889

26

 Phần Lan                       

8

                336,217,000

                    44,762,000

27

 Indonesia                     

34

                296,302,000

                  145,615,600

28

 Philippines                   

64

                284,056,212

                  138,873,194

29

 Italia                        

48

                276,159,208

                  103,834,294

30

 ấn Độ                         

69

                252,356,292

                  154,141,210

31

 Slovakia                      

5

                235,468,421

                    12,468,421

32

 Mauritius                     

34

                229,194,166

                  157,865,519

33

 Bermuda                        

5

                211,572,867

                  128,452,000

34

 Cook Islands                  

3

                142,000,000

                    22,571,000

35

 Bỉ                            

42

                134,634,540

                    40,368,580

36

 TVQ ả rập thống nhất          

5

                128,600,000

                    26,438,312

37

 Channel Islands               

15

                114,476,000

                    41,555,063

38

 Bahamas                       

3

                108,652,540

                    22,952,540

39

 Na Uy                         

31

                106,477,675

                    38,971,984

40

 Ba Lan                        

10

                 99,741,948

                    41,717,334

41

 New Zealand                   

18

                 76,389,500

                    38,888,000

42

 Thụy Điển                     

30

                 71,805,114

                    25,227,114

43

 Belize                        

9

                 71,700,000

                    33,160,181

44

 Isle of Man                   

2

                 70,000,000

                    10,400,000

45

 Thổ Nhĩ Kỳ                    

9

                 68,800,000

                    23,460,000

46

 Barbados                      

2

                 68,143,000

                    32,193,140

47

 Lào                           

8

                 66,753,528

                    11,956,157

48

 Cộng hòa Séc                  

27

                 65,497,271

                    31,348,539

49

 Ma Cao                         

9

                 60,200,000

                    27,100,000

50

 Aó                            

21

                 60,165,000

                    43,356,800

51

 Campuchia                     

11

                 53,407,391

                    21,097,391

52

 Panama                        

9

                 51,020,000

                    39,460,000

53

 Hungary                       

12

                 47,291,117

                      9,742,804

54

 Saint Kitts & Nevis           

2

                 39,685,000

                    12,625,000

55

 Liechtenstein                 

2

                 35,500,000

                    10,820,000

56

 Israel                         

14

                 30,976,418

                    15,497,102

57

 Bungary                       

7

                 29,860,000

                    26,619,000

58

 CH Seychelles                 

7

                 28,600,000

                    12,700,000

59

 Tây Ban Nha                   

28

                 28,474,882

                    16,438,065

60

 Ukraina                       

12

                 27,287,667

                    15,821,818

61

 Irắc                          

2

                 27,100,000

                    27,100,000

62

 Costa Rica                    

1

                 16,450,000

                    16,450,000

63

 Kenya                          

1

                 16,000,000

                                 -  

64

 Saint Vincent                 

1

                 16,000,000

                      1,450,000

65

 Srilanca                      

9

                 13,944,048

                      7,394,175

66

 Dominica                      

2

                 11,000,000

                      3,400,000

67

 St Vincent & The Grenadines   

2

                   9,000,000

                      3,200,000

68

 Cu Ba                         

1

                   6,600,000

                      2,200,000

69

 Island of Nevis               

1

                   6,000,000

                      1,000,000

70

 Ireland                       

8

                   5,912,000

                      2,317,000

71

 Oman                          

1

                   5,000,000

                      2,275,050

72

 Slovenia                       

3

                   3,250,000

                      1,020,000

73

 Turks & Caicos Islands        

2

                   3,100,000

                      1,400,000

74

 Brazil                        

1

                   2,600,000

                      1,200,000

75

 Nigeria                       

17

                   2,254,066

                      2,254,066

76

 Guatemala                     

1

                   1,866,185

                        894,000

77

 Pakistan                      

8

                   1,675,131

                        825,131

78

 Secbia                        

1

                   1,580,000

                      1,000,000

79

 Rumani                        

2

                   1,400,000

                        700,000

80

 CHDCND TRIỀU TIÊN             

5

                   1,200,000

                        800,000

81

 Guinea Bissau                 

1

                   1,192,979

                        529,979

82

 Cộng hòa Kyrgyz               

1

                   1,100,000

                        600,000

83

 Syria                         

3

                   1,100,000

                        500,000

84

 Ma rốc                        

1

                   1,000,000

                        250,000

85

 Maurice                       

1

                   1,000,000

                      1,000,000

86

 Quốc đảo Marshall             

1

                   1,000,000

                          50,000

87

 Libăng                        

4

                      805,000

                        560,000

88

 Guam                           

1

                      500,000

                        500,000

89

 Ai Cập                        

1

                      400,000

                        400,000

90

 Bangladesh                    

1

                      200,000

                        100,000

91

 Nam Phi                       

3

                      179,780

                          79,780

92

 Achentina                     

1

                      120,000

                        120,000

93

 Uruguay                       

1

                      100,000

                        100,000

94

 West Indies                   

1

                      100,000

                          50,000

95

 Estonia                       

1

                        50,000

                          50,000

96

 Mexico                        

1

                        50,000

                          50,000

97

 Sierra Leone                   

1

                        37,500

                          37,500

98

 Iran                          

1

                        10,000

                          10,000

 

Tổng số

14,489

213,651,341,634

72,561,919,434


ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG
(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 15/12/2012)

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 TP Hồ Chí Minh 

4287

           32,800,395,078

              11,910,732,866

2

 Bà Rịa-Vũng Tàu

291

           26,338,986,818

               7,315,323,140

3

 Hà Nội         

2470

           24,825,825,954

               8,984,383,267

4

 Đồng Nai       

1108

           21,665,072,906

               7,950,087,098

5

 Bình Dương     

2260

           17,673,536,734

               6,490,497,680

6

 Hà Tĩnh        

46

             8,447,113,000

               2,840,717,630

7

 Hải Phòng      

369

             7,301,695,001

               2,470,202,148

8

 Thanh Hóa      

44

             7,150,235,144

                  518,958,987

9

 Phú Yên         

56

             6,489,204,438

               1,457,836,655

10

 Hải Dương      

273

             5,375,929,794

               1,613,951,490

11

 Quảng Nam      

79

             4,984,233,719

               1,229,309,806

12

 Quảng Ninh     

97

             4,199,339,554

               1,155,757,220

13

 Bắc Ninh       

293

             4,106,987,791

                  865,370,771

14

 Quảng Ngãi     

23

             3,814,218,479

                  637,757,449

15

 Long An        

451

             3,736,293,856

               1,505,998,201

16

 Đà Nẵng        

227

             3,624,281,927

               1,652,988,688

17

 Kiên Giang     

32

             3,050,839,976

               1,437,599,850

18

 Dầu khí        

48

             2,653,691,815

               2,286,691,815

19

 Vĩnh Phúc      

148

             2,472,419,523

                  722,721,494

20

 Hưng Yên       

241

             2,106,113,392

                  814,982,175

21

 Thừa Thiên-Huế 

66

             1,937,154,938

                  473,149,035

22

 Tây Ninh       

202

             1,625,081,286

                  984,063,547

23

 Bắc Giang      

100

             1,587,844,697

               1,144,323,320

24

 Nghệ An        

33

             1,543,728,529

                  249,273,308

25

 Bình Thuận     

99

             1,465,442,568

                  422,118,900

26

 Tiền Giang     

52

             1,080,713,528

                  392,139,732

27

 Khánh Hòa      

88

             1,030,227,341

                  313,966,666

28

 Ninh Bình      

27

                938,082,878

                  258,006,594

29

 Lào Cai        

35

                855,286,322

                  281,895,857

30

 Cần Thơ        

59

                801,090,186

                  722,856,072

31

 Cà Mau         

7

                780,600,000

                      6,500,000

32

 Ninh Thuận     

29

                766,524,566

                  252,369,678

33

 Bình Phước     

104

                766,218,000

                  449,714,380

34

 Bình Định      

52

                693,010,000

                  288,098,000

35

 Hậu Giang      

11

                680,066,666

                  395,266,666

36

 Hà Nam          

57

                510,617,490

                  171,393,165

37

 Lâm Đồng       

113

                492,536,064

                  236,287,792

38

 Phú Thọ        

79

                454,902,066

                  255,615,205

39

 Hòa Bình       

30

                317,660,391

                  103,500,157

40

 Thái Bình      

33

                256,762,206

                    89,334,582

41

 Bến Tre        

31

                255,491,518

                  157,319,927

42

 Nam Định       

41

                249,273,579

                  153,709,322

43

 Lạng Sơn       

32

                193,653,586

                  131,490,314

44

 Trà Vinh        

32

                150,263,596

                    81,640,596

45

 Thái Nguyên    

32

                148,414,337

                    98,541,405

46

 Đắc Lắc        

5

                146,368,750

                    11,168,750

47

 Vĩnh Long      

23

                127,774,240

                    85,764,240

48

 An Giang       

18

                122,190,190

                    58,075,620

49

 Tuyên Quang    

9

                120,602,026

                    24,479,630

50

 Sơn La         

10

                116,379,684

                    16,072,000

51

 Yên Bái        

19

                 99,976,995

                    65,769,111

52

 Gia Lai        

13

                 91,018,616

                    24,110,000

53

 Bạc Liêu       

17

                 89,175,370

                    71,919,411

54

 Kon Tum        

2

                 71,950,000

                    71,950,000

55

 Quảng Trị      

16

                 67,689,500

                    26,217,100

56

 Đồng Tháp      

16

                 46,830,537

                    40,970,537

57

 Quảng Bình     

5

                 34,783,800

                    15,213,800

58

 Cao Bằng       

14

                 34,625,000

                    29,200,000

59

 Sóc Trăng      

10

                 30,043,000

                    16,763,000

60

 Đắc Nông       

6

                 19,659,000

                      9,051,770

61

 Bắc Cạn        

7

                 17,905,667

                      8,437,667

62

 Hà Giang       

8

                 13,306,886

                      9,313,012

63

 Lai Châu       

4

                   4,001,136

                      3,001,136

 

Tổng số

14,489

213,651,341,634

72,561,919,434