Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh quý I/2013

Theo Tổng cục Thống kê

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I/2013 đạt 112.772 tỷ đồng, tăng 7,6% so với quý I/2012. Khu vực dịch vụ tăng 8,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8%; khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,8%.

Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 3,6% so cùng kỳ năm trước ; trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 15,7%, công nghiệp chế biến tăng 3,5%, sản xuất phân phối điện tăng 3,7% ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 10,7%. Giá trị sản xuất xây dựng ước thực hiện 28.476 tỷ đồng, tăng 5,8%  so với cùng quý I/2012.

Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản quý I ước đạt 2.840,3 tỷ, tăng 5,2% so cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.287,3 tỷ đồng tăng 3,6%. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 1.305,0 tỷ đồng, tăng 4,1; Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 23,9 tỷ đồng, tăng 3,4%. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 529,1 tỷ đồng, tăng 10,1%.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước thực hiện 15.347 tỷ đồng, tăng 5,6% so với quý I/2012.

Từ đầu năm đến ngày 15/3 đã có 61 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng vốn đăng ký 58,9 triệu USD, vốn đầu tư bình quân mỗi dự án 965,5 ngàn USD. Từ 16/02 đến ngày 15/03 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp phép thành lập mới 2.377 doanh nghiệp giảm 678 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2012. Tính từ đầu năm đến 15/13 đã có 4.366 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7,6% so với cùng kỳ;

Dự ước quý I/2013, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 141.043 tỷ đồng, tăng 10,7% so với quý I/2012. Chỉ số giá bình quân 3 tháng đầu năm 2013 tăng 3,24% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá quý I của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 9.903,6 triệu USD, tăng 573,7 triệu USD so với quý I/2012. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 6.579,7 triệu USD, tăng 12,8%. Tổng kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 5.260,4 triệu USD, tăng 7,8%.

Tổng doanh thu vận tải 3 tháng đầu năm  đạt 12.366,4 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 8.398,1 tỷ đồng, tăng 11,8%. Doanh thu vận tải hành khách đạt 3.968,4 tỷ đồng, tăng 14,9 %. Tổng lượng hàng hóa thông qua cảng sông và cảng biển đạt 14.885,4 nghìn tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I  ước thực hiện 49.443,9 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 9.327,2 tỷ đồng, giảm 24,5%. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.727,7 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương ước đạt 8.487,9 tỷ đồng, bằng 45,2% so cùng kỳ 2012.

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 1.011,4 ngàn tỷ, tăng 13,5% so cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 850,8 ngàn tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ.

Ước tổng số lượt người khám chữa bệnh trong quý I/2013 là 7,5 triệu lượt, tăng 12,8 % so với cùng kỳ. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 340 ngàn lượt, tăng 9,6% so cùng kỳ; bệnh nhân điều trị ngoại trú là 1,5 triệu lượt, tăng 13,2%.

Giữa năm học 2012-2013, Số trường mẫu giáo và mầm non là 800 trường, số trẻ em tham gia vào nhà trẻ 39,1 ngàn cháu, giảm 18,9% so cùng kỳ; Số trường phổ thông trên địa bàn thành phố là 917 trường. Hiện có 45.115 giáo viên,  tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước. Tổng số học sinh đang theo học là 1.046,8 ngàn học sinh, tăng 3,2%.

Từ ngày 16/12/2012 đến ngày 15/02/2013,  trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 34 vụ cháy, tăng 21,4% so với cùng kỳ, làm chết 2 người, bị thương 1 người. Thiệt hại tài sản trị giá trên 590 triệu đồng. Đã xảy ra 2 vụ nổ, làm bị thương 6 người, thiệt hại về tài sản không đáng kể.

Trong quý I/2013, thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho 70,3 ngàn người, đạt 26,5% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến 08/3,  số người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 16,2 ngàn người. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 162,8 tỷ đồng.