Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 2/2014

Theo gso.gov.vn

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao do số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán tháng 2 năm nay ít hơn cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, cao hơn mức tăng 4,4% của cùng kỳ năm trước.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,8% so với cùng kỳ năm 2013, đóng góp 5,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 8,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3%, làm giảm 0,7 điểm phần trăm mức tăng chung.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Dệt và sản xuất xe có động cơ cùng tăng 21,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 19,2%; sản xuất trang phục tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,5%. Một số ngành có mức tăng khá là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 8,1%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 7,9%; sản xuất đồ uống tăng 7,5%. Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 5,2%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 4,5%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 2,9%; sản xuất thuốc lá tăng 1,7%; sản xuất thiết bị điện giảm 1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 1,7%; sản xuất kim loại giảm 2%; khai thác than cứng và than non giảm 9,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 4%; Đồng Nai tăng 7,2%; Bình  Dương tăng 7,3%; Hà Nội tăng 2,8%; Hải Phòng tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 10,6%; Vĩnh Phúc giảm 2,3%; Cần Thơ tăng 3,9%; Hải Dương tăng 6,6%; Đà Nẵng tăng 9,8%; Bà Rịa Vũng Tàu giảm 2%; Quảng Ninh giảm 3,5%; Quảng Nam tăng 12,3%; Quảng Ngãi giảm 0,1%.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2014 giảm 2,8% so với tháng trước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số tiêu thụ tháng 1 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất thiết bị điện tăng 23,8%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 10,7%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,6%; sản xuất thuốc lá tăng 8,6%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm là: Sản xuất trang phục tăng 4,3%; sản xuất đồ uống tăng 2,6%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 1,6%; dệt giảm 5,9%; sản xuất kim loại giảm 20,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 33%.

Tại thời điểm 01/02/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,7% so với cùng thời điểm năm 2013, thấp hơn mức tăng 21,5% của cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 13,2%; sản xuất đồ uống tăng 7,6%; dệt tăng 7,3%; sản xuất trang phục tăng 6,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 5,1%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 3,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 35,3%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung là: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 104,8%; sản xuất kim loại tăng 87%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 53%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 43,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 36,8%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 1 là 77%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 170,7%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 139,1%; sản xuất kim loại 118,8%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế 102,3%.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2014 tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,2%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng giảm 0,8% so với cùng thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,8%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 3,2% và công nghiệp cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,8%.

Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 01/02/2014 so với cùng thời điểm năm trước của các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: TP. Hồ Chí Minh tăng 3,2%; Đồng Nai tăng 9,4%; Bình Dương tăng 6,6%; Hà Nội giảm 1,1%; Hải Phòng tăng 2,6%; Bắc Ninh tăng 20,7%; Vĩnh Phúc tăng 7,7%; Cần Thơ tăng 1,9%; Hải Dương tăng 13,6%; Đà Nẵng tăng 7%; Bà Rịa Vũng Tàu tăng 11,6%; Quảng Ninh tăng 3,2%; Quảng Nam tăng 0,6%; Quảng Ngãi tăng 4,2%.

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm chưa có nhiều dấu hiệu tích cực và tiếp tục gặp khó khăn, một phần do mức cầu, nhất là cầu trong nước vẫn ở mức thấp. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tuy giảm nhiều so với mức tăng của cùng thời điểm năm trước nhưng còn ở mức cao.