Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao ''thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19''

Theo hanoimoi.com.vn

Theo Văn bản số 157/HD-SVHTT hướng dẫn thực hiện Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các hoạt động văn hóa tập trung trên 30 người tại Hà Nội được khuyến khích tổ chức theo hình thức trực tuyến; trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng, chống dịch theo quy định...

Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao ''thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'' - Ảnh 1