Tọa đàm khoa học: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về giá

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tài chính, ngày 20/8/2013, Ban Soạn thảo Đề tài (Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất - kinh doanh” (Mã đề tài khoa học 2012-22, thực hiện theo Quyết định số 2889/QĐ-BTC ngày 13/11/2012 của Bộ Tài chính).

Tọa đàm khoa học: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về giá
Quản lý nhà nước về giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu sẽ góp phần thực hiện minh bạch hoá quản lý giá theo cơ chế thị trường. Nguồn: internet
Tham dự buổi Tọa đàm khoa học có các chuyên gia đầu ngành, các nhà kinh tế và các nhà khoa học với những nội dung thảo luận, tham gia tập trung vào những vấn đề chính bao gồm một số nội dung chính sau:

Một là, vai trò của quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh;

Hai là, cơ chế giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh trên thế giới và khu vực; Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

Ba là, quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh ở nước ta (xăng dầu, điện, dịch vụ viễn thông…);

Bốn là, kiến nghị giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc buổi toạ đàm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, giá cả là một trong những phạm trù quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế thị trường. Trên thị trường, giá cả được hình thành theo quan hệ cung cầu, quan hệ cạnh tranh, quan hệ giá trị và những tín hiệu khách quan khác. Tuy nhiên trên thực tế, thị trường tồn tại những “thất bại” do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Với những vấn đề nêu trên, Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong trường hợp này, vai trò của nhà nước, đặc biệt là quản lý nhà nước về giá đóng vai trò quan trọng. Sự điều tiết của nhà nước đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định, vào thời điểm nhất định là cần thiết để khắc phục những thất bại của thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại buổi Tọa đàm khoa học này, các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến xác đáng nhằm tập trung làm rõ cơ sở lý luận và khẳng định vai trò quan trọng, tất yếu của quản lý nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, kinh nghiệm quý báu của khu vực và thế giới về cơ chế quản lý giá một số mặt hàng quan trọng như xăng dầu, điện cũng được các chuyên giá phân tích, thảo luận nhằm rút ra những bài học thiết thực đối với Việt Nam.

Qua tổng kết đánh giá công tác quản lý nhà nước về giá đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất kinh doanh ở nước ta, các chuyên gia đã đề xuất những quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về giá. Trong đó, các nhóm giải pháp về tăng cường tính công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá; tăng cường thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường; đồng bộ hóa chính sách, cơ chế cũng như tăng cường vai trò giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước được đặc biệt chú trọng.

Có thể nói, Tọa đàm khoa học được tổ chức lần này được nhìn nhận là một diễn đàn quan trọng để các chuyên gia đầu ngành, các nhà kinh tế, các nhà khoa học đóng góp những ý kiến, nhận định quý báu, làm cơ sở để Ban Soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và sớm hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý giá đối với một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do các doanh nghiệp có vị trí độc quyền, thống lĩnh thị trường sản xuất - kinh doanh một cách hữu ích và hiệu quả nhất, góp phần thực hiện minh bạch hoá quản lý giá theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.