Toạ đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức”

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 04/6/2013, tại tỉnh Thanh Hóa, Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp gồm 9 đơn vị thành viên Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Liên minh các hợp tác xã đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức”.

Toạ đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức”
Đồng chí Cao Viết Sinh – Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Đồng chí Nguyễn Hùng Minh – Vụ trưởng vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Tài chính) chủ trì buổi tọa đàm. Nguồn: Mof.gov.vn

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948). Cuộc tọa đàm là dịp để các đơn vị thành viên trong khối chia sẻ những kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết, cùng nhau phối hợp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức công tác thi đua, khen thưởng chung trong toàn khối và ở từng đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị trong khối thi đua đã trình bày tham luận với nhiều nội dung về:  Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Tài chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng; Xây dựng tác phong, đạo đức người cán bộ công chức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Từ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến việc rèn luyện tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại Văn phòng Quốc hội…

Toạ đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức” - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Nguồn: Mof.gov.vn

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định, trong thời gian qua, các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã quan tâm, chú trọng hơn trong việc xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và đã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác thi đua khen thưởng để kịp thời có những biện pháp phù hợp, đưa công tác này đi vào thực chất và hiệu quả góp phần quan trọng trong việc vận động, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, đề cao ý thức trách nhiệm, tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Toạ đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức” - Ảnh 2

Đoàn đại biểu Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đi khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng tại Khu kinh tế Nghi Sơn. . Nguồn: Mof.gov.vn

Cùng ngày, các đại biểu đã tới thăm Khu kinh tế Nghi Sơn – đây là đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, các đại biểu đã tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Ban Lãnh đạo khu kinh tế Nghi Sơn về phong trào thi đua khen thưởng gi 2 bên và đi tham quan một số dự án trọng điểm nằm trong khu kinh tế.