Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Minh Hà

Hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) có nhiều thông tin cần bảo mật theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước. Nhận thức được vấn đề này, Bộ Tài chính, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG nói chung và Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) nói riêng luôn chú trọng triển khai thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho các cán bộ, công chức ngành DTNN.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho các cán bộ, công chức ngành DTNN.

Thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực DTQG

Ngày 22/4/2021, Tổng cục DTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho các cán bộ, công chức ngành DTNN tại 22 điểm cầu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Bùi Thúy Ngọc chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Hồ Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); bà Đặng Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); đại diện Lãnh đạo các cục, vụ thuộc cơ quan Tổng cục và đông đảo cán bộ, công chức ngành DTNN tại 22 điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thúy Ngọc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, DTQG là một lĩnh vực đặc thù, là một nguồn lực quan trọng của quốc gia để chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách và phục vụ quốc phòng, an ninh.

Hoạt động DTQG có nhiều thông tin cần bảo mật theo quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước. Nhận thức được vấn đề này, Bộ Tài chính, các bộ, ngành quản lý hàng DTQG nói chung và Tổng cục DTNN luôn chú trọng triển khai thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Sau hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực DTQG luôn được Tổng cục DTNN quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước.

Năm 2018, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước mới ban hành và có hiệu lực từ tháng 7/2020. Tiếp theo đó là nhiều văn bản quy định dưới Luật được ban hành như: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật; Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân sách (trong đó bao gồm cả lĩnh vực DTQG); Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 về hệ thống mẫu biểu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài chính; Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-TCDT về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN…

“Hệ thống quy định pháp luật và quy chế nội ngành về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đến nay đã đầy đủ và đồng bộ. Vấn đề còn lại là nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện cho đúng. Vì vậy, việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt quy định về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức ngành DTNN vào thời điểm này là hết sức cần thiết”, Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc cho biết.

Cần nhận thức sâu sắc pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu, phổ biến về các điểm mới của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật (Nghị định số 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước); quy định về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính, ngân sách và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của cơ quan Tổng cục, các Cục DTNN khu vực và các bộ, ngành quản lý hàng DTQG.

Cùng với đó, Hội nghị đã nghe các báo cáo viên phổ biến Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính và Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN.

Đặc biệt, Hội nghị đã diễn ra với không khí sôi nổi trong phần trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc của các báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn, cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị.

Phân tích về điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến việc quản lý kho DTQG, Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc cho biết, khác với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trước đây, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Do đó, từ ngày 01/7/2020, việc quản lý các kho DTQG sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh bởi quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể là quy định về khu vực cấm, địa điểm cấm. Tuy nhiên, kho DTQG vẫn cần được bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định tại Luật DTQG, Luật Quản lý Tài sản công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Để làm rõ vấn đề này, bên cạnh nội dung phổ biến pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước hiện hành, hội nghị đã nghe phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ DTQG và Quyết định số 88/QĐ-TCDT của Tổng cục DTNN ban hành khung quy chế quản lý, sử dụng kho DTQG.

“Sau hội nghị, lãnh đạo các đơn vị phải tiếp tục quán triệt, phổ biến quy định và kinh nghiệm thu hoạch được đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Đồng thời, đề nghị Vụ Chính sách và Pháp chế, Văn phòng Tổng cục DTNN tiếp tục theo dõi, tổng hợp những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để tham mưu, hướng dẫn cho các đơn vị trong thời gian tới”, Phó Tổng cục trưởng Bùi Thúy Ngọc nhấn mạnh.  

Thông qua Hội nghị, các cán bộ, công chức trong ngành DTNN đã được trang bị thêm những kiến thức, kinh nghiệm hữu ích về bảo vệ bí mật nhà nước để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị mình trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra trong 1 ngày (22/4/2021), các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu các nội dung về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính và ngân sách, DTQG; Danh mục bí mật nhà nước một số lĩnh vực khác có liên quan; Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính và Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Tổng cục DTNN; Quy định pháp luật có liên quan về quản lý kho DTQG và Quyết định số 88/QĐ-TCDT của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.