Tổng cục Dự trữ Nhà nước tuyển dụng thêm 515 công chức năm 2024

Minh Hà

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), cơ quan này sẽ tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 để tuyển thêm 515 công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục và 22 Cục DTNN khu vực trực thuộc.

Tổng cục DTNN sẽ tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 để tuyển thêm 515 công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục và các Cục DTNN khu vực. Ảnh minh họa.
Tổng cục DTNN sẽ tổ chức kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 để tuyển thêm 515 công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục và các Cục DTNN khu vực. Ảnh minh họa.

Trong đó: 42 chỉ tiêu vào cơ quan Tổng cục DTNN; 473 chỉ tiêu vào 22 Cục DTNN khu vực trực thuộc.

Số lượng các vị trí việc làm tuyển dụng như sau: Chuyên viên về DTNN là 94 chỉ tiêu; Chuyên viên về lĩnh vực tổ chức cán bộ và văn phòng 09 chỉ tiêu; Chuyên viên về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 16 chỉ tiêu; Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin 12 chỉ tiêu; Văn thư viên: 08 chỉ tiêu; Kỹ thuật viên về bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 126 chỉ tiêu; Thủ kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia: 166 chỉ tiêu; Nhân viên bảo vệ kho dự trữ: 24 chỉ tiêu; Kế toán viên: 60 chỉ tiêu.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển qua đường bưu chính từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 19/7/2024.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển trực tiếp từ ngày 15/7/2024 đến ngày 19/7/2024 (trong giờ hành chính từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày).

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký thi tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi; cách thức nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển... được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ http://mof.gov.vn; Trang thông tin điện tử Tổng cục DTNN tại địa chỉ http://gdsr.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Tổng cục DTNN, các Cục DTNN khu vực và các Chi cục DTNN.