Tổng cục Hải quan đứng đầu mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính 2012

Theo Tổng cục Hải quan

Theo Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Tài chính mới được công bố, Tổng cục Hải quan đứng đầu bảng xếp hạng các đơn vị thuộc ngành Tài chính cấp trung ương.

Tổng cục Hải quan đứng đầu mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính 2012
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet

Báo cáo về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Tài chính (gọi tắt là ICT Index ngành Tài chính) được Tạp chí Tài chính điện tử - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) thực hiện qua việc thu thập số liệu, phân tích, đánh giá các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính. ICT Index ngành Tài chính 2012 được xây dựng hoàn chỉnh hơn trên cơ sở các nhóm đối tượng theo tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, trong đó có nhóm các đơn vị cấp tỉnh, thành phố theo hệ thống ngành dọc và nhóm các Sở Tài chính được tách riêng để phù hợp trong việc đánh giá, xếp hạng. Với 56 chỉ tiêu, ICT Index ngành Tài chính 2012 tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT - TT (7 chỉ tiêu).

- Ứng dụng CNTT - TT (20 chỉ tiêu).

- Nhân lực CNTT - TT (10 chỉ tiêu).

- Môi trường tổ chức - chính sách (7 chỉ tiêu).

- Đầu tư cho CNTT (12 chỉ tiêu).

ICT Index ngành Tài chính giúp các đơn vị thuộc hệ thống ngành Tài chính xác định được vị trí “hiện đang ở đâu” cho bản thân mình, qua đó có thể định hướng chiến lược phát triển CNTT - TT một cách hiệu quả hơn.

Trong nhóm chỉ số ICT Index in Finance 2012, bao gồm các đơn vị: Tổng cục Hải quan, Cơ quan Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và Tổng cục Dự trữ Nhà nước thì Tổng cục Hải quan đứng đầu bảng xếp hạng chung. Tổng cục Hải quan cũng đạt được vị trí đầu bảng trong nhóm chỉ tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin.

Bảng xếp hạng các chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2012 của các đơn vị thuộc ngành Tài chính cấp trung ương

Tổng cục Hải quan đứng đầu mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính 2012 - Ảnh 1

Tên gọi và ý nghĩa của các cột chỉ tiêu: (3) Chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT; (4) Chỉ số hạ tầng nhân lực CNTT; (5) Chỉ số ứng dụng CNTT; (6) Chỉ số môi trường - chính sách CNTT; (7) Chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT - ICT Index; (8-10) Xếp hạng các năm 2012, 2011, 2009.

Để có thành tích ấn tượng này, năm 2012 Tổng cục Hải quan đã triển khai công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ hải quan thu được kết quả cao và quan trọng như: triển khai thành công thủ tục Hải quan điện tử tại 20 Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Quyết định 103/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sẽ triển khai mở rộng cho 14 Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại; Nâng cấp đồng bộ hệ thống CNTT sẵn sàng khi Nghị định 87/2012/NĐCP về Thủ tục HQĐT có hiệu lực; Sẵn sàng kết nối với Hệ thống thông quan điện tử tự động và một cửa quốc gia do Chính phủ Nhật Bản viện trợ…