Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Phương Đông ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN

Theo customs.gov.vn

(Tài chính)Ngày 17/10/2013, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) bằng phương thức điện tử.

Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Phương Đông ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN
Phó Tổng cục trưởng TCHQ Hoàng Việt Cường và Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN. Nguồn: customs.gov.vn
Hoạt động này nằm trong chương trình cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) XNK, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý NSNN, thực hiện tốt chỉ đạo của chính phủ về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.
OCB cam kết sẽ nỗ lực triển khai thành công những nội dung hợp tác và thực hiện tốt việc thu NSNN cho Tổng cục Hải quan.
 
Với việc ký kết này, OCB và các ngân hàng đã ký kết phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp tới người nộp thuế một dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời cho NSNN, góp phần hiện đại hóa ngành Tài chính.
 
Đối với Tổng cục Hải quan, thỏa thuận phối hợp thu NSNN với các ngân hàng giúp ngành cập nhật thông tin kịp thời, thực hiện việc xét ân hạn thuế, giải tỏa cưỡng chế và thông quan hàng hóa cho DN nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, việc ký kết thỏa thuận đã hình thành cơ chế, thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch cho người nộp thuế.
 
OCB là ngân hàng thứ 13 Tổng cục Hải quan ký kết phối hợp thu NSNN.