Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước

Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) các tháng cuối năm 2021.
Hiệu quả từ sự phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế

Hiệu quả từ sự phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế

Để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm 2020 - 2021, thành công lớn nhất của Cục Thuế tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đó là tạo lập và phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn thể Nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác thu ngân sách và thực sự trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành… Những kết quả khả quan đã đạt được minh chứng cho sự thành công của Quy chế phối hợp vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế mà tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai.
Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp chống gian lận trong thương mại điện tử

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp chống gian lận trong thương mại điện tử

Đó là yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) tại Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 1/11/2020 đến ngày 31/10/2023.
Tổng cục Hải quan phối hợp triệt phá đường dây chở ma túy bằng container

Tổng cục Hải quan phối hợp triệt phá đường dây chở ma túy bằng container

Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng của Việt Nam bắt được vụ ma tuý lớn mà những kẻ cầm đầu điều hành đường dây là người Hàn Quốc phối hợp với người Trung Quốc. Theo đường dây này, từ Việt Nam, ma tuý sẽ được đưa đến Hàn Quốc để tiêu thụ, một thị trường chưa từng gặp trong các chuyên án về ma túy, nhưng chưa kịp rời đi thì bị tóm.
Bộ Tài chính phối hợp triển khai hỗ trợ NSNN phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính phối hợp triển khai hỗ trợ NSNN phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định này và số thực chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ phòng, chống dịch gây ra.