Tổng cục Hải quan và VCCI hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin

Ngọc Bình

<p><em>(TCTC) <br /> </em></p> <p><em> Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký kết thoả thuận hợp tác về “Chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi về thủ tục Hải quan”.</em></p>

Với những nỗ lực trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, vừa qua, Tổng cục Hải quan đã vượt qua hàng trăm hồ sơ tham dự để nhận được giải thưởng cao nhất đó là Cơ quan Trung ương ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất Vietnam ICT Awards 2008. Đây là giải thưởng quy mô quốc gia được tổ chức thường niên và bắt đầu từ năm 2008. Giải thưởng xét tặng và tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT có thành tích xuất sắc trong năm, có các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất, và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả để phục vụ nhu cầu của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Nhằm không ngừng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, trợ giúp kịp thời và cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua thủ tục Hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa ký kết thoả thuận hợp tác về “Chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi về thủ tục Hải quan”.

Chương trình hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và VCCI là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010” do Chính phủ giao cho VCCI  chủ trì thực hiện. Đây cũng là một trong những nội dung của Chính phủ điện tử đang được triển khai nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính công tới người dân và các doanh nghiệp, giúp nâng cao khả năng và hiệu quả quản lý của Chính phủ. Chương trình nhằm phát huy và triển khai sâu rộng hơn kết quả hợp tác trong năm 2008 như tổ chức các hội thảo và khoá đào tạo về thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam; giới thiệu các chương trình hỗ trợ của Tổng cục Hải quan và của VCCI đến các doanh nghiệp... nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói riêng.

Trong năm 2009, các hoạt động phối hợp dự kiến giữa hai bên bao gồm tổ chức các hội thảo, toạ đàm tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về sự cần thiết ứng dụng CNTT tạo thuận lợi về thủ tục hải quan, về chương trình thí điểm “Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt” của Tổng cục Hải quan; Tổ chức các khoá đào tạo hướng dẫn về quy trình thủ tục Hải quan điện tử, Luật Hải quan cho doanh nghiệp; Chia sẻ, trao đổi thông tin phục vụ mục đích hỗ trợ và phát triển những lĩnh vực liên quan. Hàng năm Tổng cục Hải quan và VCCI sẽ đề xuất các hoạt động cụ thể và thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để tham gia chương trình này.