Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn Ngành nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, số thu NSNN đang có dấu hiệu chững lại trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, đòi hỏi ngành Thuế cần nỗ lực rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, đến nay đã có khoảng 10.500 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và khoảng 16.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện gia hạn. Do đó, số thu các sắc thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp tháng 5/2021 đã giảm so với các tháng trước đó.

Ngoài ra, số liệu khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cho thấy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp giảm ở hầu hết các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận, số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp NSNN so với năm 2019... Tổng cục Thuế dự báo thu NSNN trong 6 tháng tới sẽ có xu hướng chững lại. 

Trước những dự báo trên, Tổng cục Thuế chỉ đạo, cơ quan Thuế các cấp cần nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 (dự toán thu ngân sách năm 2021, Quốc hội đã giao cho cơ quan thuế là gần 1,117 triệu tỷ đồng), trong thời gian tới, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục bám sát tình hình, đưa ra phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm, các khoản thu, sắc thuế thu đột biến. Đồng thời, đánh giá tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng. 

Trong tháng 6 và các tháng cuối năm, Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2021 theo kế hoạch được giao; tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu ngân sách trung ương (dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí và lệ phí thuộc ngân sách trung ương…).

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó trọng tâm là rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu; nâng cao năng lực quản lý, phòng, chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế. Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp tiếp tục xử lý các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và quản lý thuế điện tử...

Song song với đó, Tổng cục Thuế sẽ tập trung hoàn chỉnh dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trình Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành...

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và y tế trên địa bàn; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; cập nhật tình trạng sức khỏe, yếu tố dịch tễ và kết quả xét nghiệm Covid-19 của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Tổng cục Thuế. 

Tại buổi làm việc với Tổng cục Thuế và một số đơn vị về tình hình thu NSNN mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu ngành Thuế đẩy mạnh kiểm tra dựa trên phân tích dữ liệu, triển khai các giải pháp chống thất thu ở những lĩnh vực tiềm năng như: Kinh doanh thương mại điện tử, bất động sản, giao dịch liên kết, chia cổ tức...; đi đôi với đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người nộp thuế ở các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực.