Tổng cục Thuế hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.5.7


Bắt đầu từ ngày 25/5, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.5.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP và Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các đơn vị chức năng đã khẩn trương nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để có thể tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế thông qua phương thức điện tử.

Trong đó, ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.5.7 đã cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hỗ trợ kê khai 4.5.6.

Cụ thể, ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.5.7 đã bổ sung bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm tờ khai 03/TNDN), hiệu lực áp dụng đối với kỳ kê khai từ năm 2019; Bổ sung chức năng kê khai mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Hệ thống sẽ hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải tờ khai từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu.

Tổng cục Thuế cho biết, việc nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử đã hoàn thành. Bắt đầu từ ngày 25/5, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.5.7 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hỗ trợ kê khai tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ người nộp thuế về ứng dụng hỗ trợ kê khai do cơ quan Thuế cung cấp.