Tỉnh Hậu Giang:

Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi gần 900 tỉ đồng

Theo Ẩn Liên/Báo Hậu Giang

Theo Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, ước tính 8 tháng năm 2022, tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi được 899,42 tỉ đồng.

Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi trong thánh 8 ước đạt trên 126 tỉ đồng. Ảnh: AL
Tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi trong thánh 8 ước đạt trên 126 tỉ đồng. Ảnh: AL

Hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ sau đại dịch có sự bứt phá trong phát triển và có mức tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào doanh thu của toàn ngành vận tải.

Theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang, nhìn chung hoạt động vận tải 8 tháng năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, khu vực vận tải đường bộ tăng trưởng nhanh và có mức cao so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp hoạt động trong loại hình vận chuyển này không ngừng mở rộng năng lực vận chuyển và có mức doanh thu tăng cao liên tục từ đầu năm đến nay. Các cơ sở cá thể cũng có bước tăng nhưng không quá lớn và có quy mô hoạt động nhỏ hơn nhiều so với các doanh nghiệp.

Theo Cục Thống kê tỉnh, ước tính 8 tháng năm 2022, tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi được 899,42 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu đường bộ được 537,97 tỉ đồng; doanh thu đường thủy được 213,44 tỉ đồng. Riêng tháng qua, tổng doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi được 126,42 tỉ đồng, so với tháng trước bằng 103,58% và so với cùng kỳ năm trước bằng 225,80%.