TP. Hà Nội đã hỗ trợ gần 3,9 triệu lượt người gặp khó khăn do COVID-19

Theo hanoimoi.com.vn

Từ đầu tháng 7/2021 đến cuối ngày 27/10, toàn TP. Hà Nội đã quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 3,9 triệu lượt người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với kinh phí gần 3.054 tỷ đồng.

TP. Hà Nội đã hỗ trợ gần 3,9 triệu lượt người gặp khó khăn do COVID-19 - Ảnh 1