TP.HCM bắt đầu thu đổi tiền giấy 10.000, 20.000 đồng

Theo Người lao động

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện thu đổi tiền giấy 20.000 đồng và 10.000 đồng trước ngày 1/1/2013.

TP.HCM bắt đầu thu đổi tiền giấy 10.000, 20.000 đồng
Từ ngày 1/1/2013, đồng tiền giấy 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành
Kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành (1/1/2013), các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này vẫn được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước phát hành tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông và UBND quận, huyện có trách nhiệm tuyên truyền, thông tin đến người dân. Trước đó, ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước có thông báo kể từ ngày 1/1/2013, tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng sẽ hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.