TP. Hồ Chí Minh: Miễn vé xe bus cho người cao tuổi

Theo taichinhdientu.vn

(Tài chính) Ngày 30/5/2014 vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

 TP. Hồ Chí Minh: Miễn vé xe bus cho người cao tuổi
Nhiều đối tượng được miễn vé xe buýt khi đi trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Nguồn: internet

Theo đó, khi đi lại bằng xe buýt trên những tuyến xe được trợ giá, các đối tượng sau đây được miễn mua vé:

- Trẻ em cao từ 1,3 mét trở xuống được miễn mua vé trên tất cả các tuyến xe buýt.

- Người khuyết tật được Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng cấp thẻ đi xe buýt miễn phí theo xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Người cao tuổi được miễn vé đi xe buýt khi xuất trình giấy tờ chứng minh theo đúng độ tuổi quy định.

Cơ chế trợ giá cho tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá, hoạt động đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân được quy định như sau:

- Phương thức trợ giá theo chuyến xe đối với từng tuyến, từng nhóm loại xe cụ thể.

- Công thức tính: Kinh phí trợ giá = Tổng chi phí chuyến xe - doanh thu đặt hàng hoặc đấu thầu.

Trong đó:Tổng chi phí chuyến xe được tính toán theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Doanh thu đặt hàng hoặc đấu thầu được xây dựng trên cơ sở khối lượng thực hiện thực tế được thống kê của các năm liền kề trước đó, khảo sát thực tế làm cơ sở dự báo mức tăng trưởng khối lượng hành khách vận chuyển và giá vé bình quân của tuyến.

Đối với hoạt động đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có đóng góp của phụ huynh, mức trợ giá của Nhà nước được xác định theo từng niên học do Sở Giao thông vận tải xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt với mức cụ thể đồng/lượt học sinh. Riêng các tuyến xe buýt đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức tuyến áp dụng phương thức trợ giá như các tuyến xe buýt phổ thông thông qua công tác đặt hàng.

Đối với hoạt động đưa rước công nhân theo hình thức hợp đồng có trợ giá, mức trợ giá trên chi phí tối đa là 25% đối với các tuyến xe buýt đưa rước công nhân theo hình thức hợp đồng có phần đóng góp của doanh nghiệp và công nhân, có lộ trình thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Đối với các tuyến xe buýt đưa rước công nhân theo hình thức hợp đồng có phần đóng góp của doanh nghiệp và công nhân, có phần lộ trình kết nối với các tỉnh liền kề nhỏ hơn 20% cự ly tuyến, với mức trợ giá trên chi phí tối đa là 15%.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.