Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng của bọn tội phạm hiện nay rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đặc biệt lưu ý, nguy cơ rửa tiền thông qua lĩnh vực ngân hàng cao, với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền.
Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp Việt Nam

Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp Việt Nam

Quản trị nhân sự là một trong bốn thành phần chủ chốt của hạ tầng doanh nghiệp và là thành phần chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để ứng phó với sự thay đổi này? Trên cơ sở nghiên cứu những thay đổi trong phương thức quản trị nhân sự trong bối cảnh hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng và kịp thời thay đổi phương thức quản trị nhân sự trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Phân tích SWOT phương thức đầu tư PPP và vấn đề đặt ra hiện nay

Phân tích SWOT phương thức đầu tư PPP và vấn đề đặt ra hiện nay

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Hình thức này được triển khai từ nhiều năm nay tại Việt Nam.