TP.Hồ Chí Minh triển khai thủ tục hải quan điện tử mới

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Bắt đầu từ ngày 4/3/2013, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ bằng phần mềm phiên bản mới 4.0.

Phần mềm mới này sẽ được áp dụng tại các chi cục hải quan, hải quan cửa khẩu: Khu vực 1, Tân Cảng, Khu vực 3, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Hải quan quản lý hàng gia công... Đến ngày 25/3, toàn bộ các chi cục hải quan trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng phần mềm hải quan điện tử phiên bản mới này.
Đến nay, công tác tập huấn cho cán bộ, công chức hải quan và các doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện xong, các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã sẵn sàng thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo phiên bản mới.